Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd åk 3 Ht-20

Skapad 2019-10-29 13:40 i Mörarps skola Helsingborg
Grundskola 3 Slöjd
Den här terminen kommer vi att bekanta oss med de vanligaste redskap och verktyg som finns i slöjden. Du ska också få prova enkla tekniker samt känna på olika material. Vi kommer att lära oss hur symaskinen fungerar och lära oss sy de enklaste sömmarna på den. Vi ska göra en slöjdpåse denna terminen.

Innehåll

Målet med undervisningen

Målet för åk 3 är att alla ska bekanta sig med de vanligaste materialen och redskapen inom slöjden.
Prova på att slöjda med redskap, verktyg, material, tekniker och kunna tillverka enkla slöjdföremål.
Träna motoriken genom att använda redskap och verktyg på rätt sätt samt
kunna följa enkla instruktioner.
Vara medvetna om säkerhetsfrågorna i slöjden.

Så här ska vi arbeta

Vi har gemensamma genomgångar av planering.
Vi har gemensamma genomgångar av olika basfärdigheter.
Vi kommer att reflektera över det färdiga arbetet både muntligt och skriftligt.

Detta kommer att bedömas - Din förmåga att...

 • planera och genomföra arbetet
 • hantera redskap och tekniker
 • lösa problem och ta initiativ i arbetet
 • värdera och dokumentera ditt arbetssätt och resultat

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
  Sl  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
  Sl  1-3
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  Sl  1-3
 • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.
  Sl  1-3

Matriser

Sl
Träslöjd åk3 ht-17

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

--------------->
--------------->
--------------->
--------------->
Fomge och framställa
"Från en idé till en produkt."
Behöver mycket hjälp i sitt genomförande och under arbetets gång för att kunna slutföra sin produkt
Planerar, genomför och kommenterar sitt arbete, med hjälp för att kunna slutföra slöjdföremålet.
Tänker igenom olika sätt för att göra och slutföra det planerade slöjdarbetet. Tar egna initiativ under arbetets gång genom att prova och ompröva (prova nya sätt) när problem uppstår.
Genomför och slutför sin idé självständigt och utvärderar sitt resultat och sin egen arbetsinsats. Tar egna initiativ under arbetets gång genom att prova och ompröva vid behov (t.ex. vid problem eller ny idé)
Välja och motivera
färg och form
Väljer färg och form utifrån tydliga instruktioner eller kopierar andras mönster och formgivning.
Väljer färg och form, men utgår ej alltid från vad som är lämpligast utifrån t.ex. slöjdföremålets syfte (t.ex. funktion).
Arbetar kreativt och väljer färg och form utifrån slöjdföremålets syfte.
Väljer medvetet färg och form utifrån slöjdföremålets syfte. Sätter en personlig prägel på sitt slöjdföremål. Använder sina kunskaper i olika sammanhang. Utvecklar sin känsla för färg och form genom nya erfarenheter och kunskaper.
Analysera och värdera
Använda ord och begrepp kopplat till slöjden för att beskriva och förklara, samt resonerar kring sin arbetsprocess och resultat.
Samtalar kring hur du arbetat och hur resultatet av ditt slöjdföremål blev. Använder egna ord för att beskriva och förklara på ett enkelt sätt.
Samtalar kring hur du arbetat och hur resultatet av ditt slöjdföremål blev. Använder ord och begrepp kopplat till slöjden för att beskriva och värdera min arbetsprocess. Använder inte alltid ord och begrepp i rätt sammanhang eller på ett korrekt sätt.
Samtalar kring hur du arbetat och hur resultatet av ditt slöjdföremål blev. Beskriver och förklarar, samt ger exempel på konkreta konsekvenser av val i kvalitén på slöjdföremålet. Använder ord och begrepp kopplat till slöjden på ett bra sätt då du beskriver och förklarar din arbetsprocess.
Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt, både kring arbetsinsats och resultat. Är medveten om konsekvenserna av olika val, med tanke på funktion och/eller utseende. Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt med hjälp av slöjdspecifika ord och begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: