👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spökägget - ett språkutvecklande tema.

Skapad 2019-10-29 13:47 i Brännkärrsskolan Knivsta
Grundskola F – 3 Svenska
Plötsligt, en dag så ligger det ett ägg i klassrummet....vem har lämnat det? vad är det för ägg och finns det något i det?

Innehåll

Vi vill genom temat väcka och ta tillvara på elevernas nyfikenhet.  Samt ge dem möjligheter till att utveckla sitt intresse för och sin förmåga att kommunicera med tal- och skriftspråk. Detta sker genom att vi;

- Gemensamt läser -  vi läser brev för eleverna
- Gemensamt skriver  - vi skriver brev till spöket/ägget tillsammans
- Erbjuder eleverna att skriva egna brev till ägget/spöket
- Laborerar med bokstäver och ord
- Samtalar kring texter

 

Vi vill också ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för matematik och förståelse för hur matematik kan användas i olika situationer. Eleverna ska därför utmanas och stimuleras att använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera. Det kommer vi göra genom att;

- Göra enkla elevnära diagram
- Använda ägget/spöket för att jämföra och att använda begrepp som lång-kort, större-mindre, tjock-smal osv. 
- Prata om tid och datum

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -