Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Öllsjöskolan Musik åk 1

Skapad 2019-10-29 13:52 i Öllsjöskolan Kristianstad
Grundskola 1 Musik
Sång och musikglädje.

Innehåll

Pedagogisk planering

 

Arbetsområde: MUSIK                  Åk: 1

Syfte

Du ska kunna spela, röra dig och sjunga i olika musikaliska former.

Förmåga

Kunskapskrav

Mål

Självbedömning

Procedur-

förmåga

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.

Jag kan sjunga med i gemensam sång, kanon och växelsång.

 

Procedur-

förmåga

Eleven kan gestalta sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.

Jag kan härma och skapa egna rörelser och rytmer.

 

Procedur-

förmåga

Eleven sjunger eller spelar på något instrument (rytminstrument)i viss mån med tajming.

 

Jag kan sjunga och spela barnvisor med tajming.

 

Begrepps-

förmåga

Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.

Jag kan beskriva några musiksymboler, bilder och tecken.

 

Kommunikations-förmåga

Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande. Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.

Jag kan prata om låtar vi sjunger/lyssnar på, bilder vi målar och beskriva vilka känslor den skapar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3

Matriser

Mu
Öllsjöskolan Musik åk 1

Musik åk 1

Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Procedur- förmåga
Jag behöver träna mer på att sjunga med i gemensam sång, kanon och växelsång.
Jag kan sjunga med i gemensam sång, kanon och växelsång.
Jag har mer än godtagbara kunskaper i att sjunga med i gemensam sång, kanon och växelsång.
Procedur- förmåga
Jag behöver träna mer på att härma och skapa egna rörelser och rytmer.
Jag kan härma och skapa egna rörelser och rytmer.
Jag har mer än godtagbara kunskaper i att härma och skapa egna rörelser och rytmer.
Procedur- förmåga
Jag behöver träna mer på att sjunga och spela barnvisor med tajming.
Jag kan sjunga och spela barnvisor med tajming.
Jag har mer än godtagbara kunskaper i att sjunga och spela barnvisor med tajming.
Begrepps- förmåga
Jag behöver träna mer på att beskriva några musiksymboler, bilder och tecken.
Jag kan beskriva några musiksymboler, bilder och tecken.
Jag har mer än godtagbara kunskaper i att sjunga och beskriva några musiksymboler, bilder och tecken.
Kommunikations-förmåga
Jag behöver träna mer på att prata om låtar vi sjunger/lyssnar på, bilder vi målar och beskriva vilka känslor den skapar.
Jag kan prata om låtar vi sjunger/lyssnar på, bilder vi målar och beskriva vilka känslor den skapar.
Jag har mer än godtagbara kunskaper i att prata om låtar vi sjunger/lyssnar på, bilder vi målar och beskriva vilka känslor den skapar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: