Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jorden, vatten och människan

Skapad 2019-10-29 14:13 i Heby skola F-6 Heby
Arbete med vattnets betydelse och användning. Arbete med Östersjön och hav samt föroreningar.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap Geografi Historia

Innehåll

Detta arbetsområde innehåller moment där vi tittar på naturens egna processer, hur människan påverkar naturen och miljön.

Vi tittar närmre på FN:s Globala mål, med fokus på nr 6 som är Rent vatten och sanitet.

Vi kommer dessutom arbeta med begreppen naturlandskap och kulturlandskap. 

Inslag i arbetsområdet är skolbesök av Vafab som pratar om vatten och återvinning. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
  Ge  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: