Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Islam

Skapad 2019-10-29 14:59 i Tunets skola Borlänge
PP - Islam
Grundskola 6 Religionskunskap
Med start vecka 4 kommer vi att fördjupa oss i SO-ämnet religion. Denna gång kommer du att få lära dig mer om den tredje och yngsta av syskonreligionerna - Islam och dess heliga skrift koranen.

Innehåll

Syfte

Undervisningens syfte är att du ska lära dig mer om några av de olika religioner och livsåskådningar som finns i Sverige och i världen. Du ska bli uppmärksam på hur olika religioner påverkar människornas vardagsliv; riter, traditioner, tankesätt, och vilken roll religioner spelar i samhället.

Mål

Efter avslutat arbetsområde ska du:

 • ha kunskaper om Islams heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler och...
 • ...kunna jämföra dessa med judendom och kristendom, se likheter/skillnader
 • ha kunskaper om några av Islams centrala tankegångar, t.ex. hur de ser på Gud och livet efter döden
 • kunna ge exempel på och kunna beskriva tydliga religiösa uttryck, t.ex. bönen eller fastan
 • kunna söka information om olika religioner och vara källkritisk

Arbetssätt

Vi kommer att lära oss mer om Islam genom att:

 • läsa och bearbeta texter i olika läromedel/ha gemensamma genomgångar
 • titta på faktafilmer
 • samtala och diskutera
 • träna på viktiga begrepp
 • jämföra fakta om de tre syskonreligionerna

Bedömning

Du kommer bedömas utifrån de kunskaper du visar:

 • på prov
 • i samtal och diskussioner
 • under lektioner

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  E 6
 • Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­nens och källornas användbarhet.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  C 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: