Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barn i världen

Skapad 2019-10-29 15:14 i Heby skola F-6 Heby
Grundskola 4 Geografi Samhällskunskap
Barn på olika platser i världen har olika levnadsvillkor. Vi ska titta närmre på dessa och se likheter och olikheter.

Innehåll

Vad ska vi göra?

Prata om barnkonventionen 

Livets lotteri på Rädda barnens hemsida - titta på risker i olika länder.

Värderingsövning "Väggen"- elevnära ämnen blandat med påståenden om världen

Genom olika medier se och jämföra barns olika levnadsvillkor (film, bildspel etc).

Se Lilla aktuellt skola för att reflektera kring världsläget.

 

Bedömning:
- Vara aktiv på lektionerna

-Delta i diskussioner

- Resonera, jämföra likheter och skillnader mellan barn på olika platser i skrivuppgift

 

Tidsperiod

v.43, 45, 46 HT-19

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
  Ge  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: