Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träteknisk sammansättning

Skapad 2019-10-29 15:21 i Slättängsskolan Kristianstad
Grundskola 9 Slöjd
Vi tittar på trätekninsk sammansättning. Hur kan man sätt ihop träbitar utan spik och skruv? Bladning, spårfogning, sargtappning, borrtappning, sinkning, m.m.

Innehåll

Träteknisk sammansättning

Åk 9

Pall, nyckelskåp, låda m.m.

Syfte

Genom undervisningen kommer du att för utveckla din förmåga att:

·         formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker, (SL)

 

·         välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter, (SL)

 

·         analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och (SL)

 

·         tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck. (SL)

 

Centralt innehåll

Genom undervisningen kommer du att möta följande innehåll:

·         Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. (SL)

 

·         Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt. (SL)

 

·         Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa. (SL)

 

·         Två­ och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar. (SL)

 

·         Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar. (SL)

 

·         Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet. (SL)

 

·         Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter. (SL)

 

·         Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer. (SL)

 

·         Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former. (SL)

 

·         Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet. (SL)

 

·         Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen. (SL)

 

 

Undervisning 
 

 

Så här kommer vi att arbeta:

 

"Med hjälp av inspirationsmaterial hämtat ifrån andra alster, diskussion om olika former ska eleverna planera och skapa ett arbete med egen design/prägel samt göra en skalenlig skiss/ritning. Vi har genomgångar och diskussioner som kopplar samman tidigare erfarenheter med de nya kunskaper som krävs för de kommande momenten. I slutet av arbetsområdet håller eleven ett kort seminarium kring sitt arbete där hen pratar om processen och ger övriga elever chans att ställa relevanta frågor.
Loggbok används alltid för dokumentering av arbetsprocessen."


Bedömning 
 

 

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

I slöjdarbetet använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och fungerande sätt. 
I slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Veta hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion. 
Under arbetsprocessen formulerar och väljer handlingsalternativ som leder framåt. 
Ge omdömen om arbetsprocessen med användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på samband mellan form, funktion och kvalitet. 
Tolka slöjdföremåls uttryck och för då resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: