Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krafter och rörelse

Skapad 2019-10-29 15:21 i Fårboskolan Oskarshamn
Vi arbetar med NTA-lådan "Rörelse och konstruktion". Vi ska träna förmågan att konstruera och rita/bygga fordon efter konstruktionsritningar. Vi ska undersöka krafter, friktion och se hur de påverkar rörelsen i ett fordon. Vi kommer att lära oss om energi i olika former och hur energi kan omvandlas.
Grundskola 4 – 6 Teknik Fysik
Vi har arbetat med NTA-lådan "Rörelse och konstruktion". Som en avslutning på arbetsområdet fördjupar vi oss i krafter och rörelse.

Innehåll

Kursplanens syfte

Fysik

Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden.  ... ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt tänkande kring sina egna resultat, andras argument och olika informationskällor. Genom undervisningen ska eleverna också utveckla förståelse för att påståenden kan prövas och värderas med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med fysikens begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur de formas i samspel med erfarenheter från undersökningar av omvärlden. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmågan att samtala om, tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll.

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

 

Centralt innehåll

Vi kommer att arbeta mot följande mål från läroplanens centrala innehåll:

Fysik

 • Fy 4-6
  Fysiken och vardagslivet Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
 • Fy 4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Fy 4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
 • Fy 4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

 

Konkretisering av mål

Du ska kunna:

 • Planera och genomföra undersökningar som rör hur ett modellfordon påverkas av olika fysikaliska krafter

 • Dokumentera dina underökningar i text och bild

 • Beskriva och ge exempel på hur föremål påverkas av olika krafter med hjälp av begreppen tyngdkraft, dragkraft, tryckkraft, friktion, jämvikt, tyngdpunkt, gravitationskraft och stödyta. 

 • Berätta om Newton och vad hans upptäckter betytt för hur vi förstår exempelvis planeters rörelser eller jordens gravitationskraft. 

Arbetssätt - undervisningen

Vi kommer att arbeta med NTA-temat Rörelse och Konstruktion

Vi kommer att läsa i grundboken, se på filmer och diskutera i grupper.

Vi kommer att genomföra enkla experiment. 

 

Bedömning

Jag tittar på hur du deltar muntligt vid par- och gruppdiskussioner och genom gångar samt hur du lyssnar, ställer frågor till andra och kommer med förslag på lösningar. 

Jag tittar på hur du arbetar, både muntligt och i par, och hur du dokumenterar dina undersökningar och resultat.

Du kommer att få ett skriftligt prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  A 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Fy  A 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
  Fy  A 6
 • I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: