👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världens befolkning åk 8 ht 2019

Skapad 2019-10-29 16:07 i Tanumskolan 7-9 Tanum
Detta arbetsområde kommer handla om världens befolkning idag , dess fördelning, försörjning och framtid. Vi kommer även att jobba med kartkunskap; tematiska kartor och namngeografi.
Grundskola 8 Geografi
Detta arbetsområde kommer handla om världens befolkning idag , dess fördelning, försörjning och framtid. Vi kommer även jobba med kartkunskap och namngeografi.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleven utvecklar kunskaper om nedanstående punkter om ämnets syfte från kursplanen. 

Centralt innehåll

Undervisningen i ämnet geografi ska behandla nedanstående punkter från kursplanen.

Bedömning 

Bedömningen vid en skriftlig och en muntlig bedömningsuppgift. Vilka kunskapskrav som bedöms syns nedan samt i matrisen. 

 

Jag kommer bedöma följande förmågor

Analysförmåga

- Du ska kunna beskriva orsaker och konsekvenser.

Kommunikativ förmåga

-Du ska kunna föra resonemang som är underbyggda med fakta.

-Du ska kunna utveckla dina resonemang i en eller flera tankeled. (t.ex. om jordens befolkning fortsätter att öka skulle följande kunna hända... Detta skulle leda till att... Därför att...

Begreppsförmåga

-Du visar att du förstår och kan använda begrepp som vi arbetat med.

Procedurförmåga

-Du ska kunna samla och kritiskt granska information.

 

Konkretiserade mål 

Ha kunskap om jordens befolkning och dess fördelning över jorden.

Veta varför befolkningsfördelningen ser ut som den gör.

Kunskap om befolkningsutvecklingen .

Kunna använda geografiska begrepp.

Vara tillräckligt bekant med världskartan för att kunna diskutera frågor inom ämnesområdet .

Kunna diskutera fördjupande frågor kring världens befolkning och jordens resurser.

 

Undervisning – genomförande och tidsplan

v. 43 Genomgång av LPP. Introduktion av ämnet. Film "Världens växtvärk". Diskussionsuppgifter. Namngeografi. Kartkunskap. 

v. 45 Genomgång, enskilda uppgifter och diskussioner i helklass och grupper. Film "Framtidens statistik med Hans Rosling". Bearbetning av filmen. Namngeografi och kartkunskap. 

v. 46 Genomgång, enskilda uppgifter och diskussioner i helklass och grupper. Namngeografi. Kartkunskap. Skapa pch tolka befolningsdiagram. 

v. 47 Repetition och övningsuppgifter inför bedömningsuppgiften. 

v. 48 Bedömningsuppgift i två delar, en skriftlig och en muntlig. Uppstart av nytt tema "Handel och transporter", se separat planering för detta. 

v. 49-51 Fältstudie och fortsättning av "Handel och transporter". Se separtat planering.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  7-9
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9
 • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
  Ge  7-9
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Fältstudier av natur- och kulturlandskap, till exempel av samhällsplanering i närsamhället.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 9
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
  Ge  E 9
 • Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 9
 • Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
  Ge  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 9

Matriser

Ge
Kunskapskrav i geografi åk 7-9 Tema befolkning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samspel, orsaker och konsekvenser
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur,
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur,
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur,
Samspel, orsaker och konsekvenser
och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Geografiska begrepp
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Källhantering
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt.
Källhantering
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och resonemang.
Namngeografi
Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Hållbarhetsfrågor
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.