Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden

Skapad 2019-10-29 16:14 i Skånhällaskolan F-6 Mölndals Stad
I den här kursen kommer du att få lära dig om en tid i svensk historia som var full av krig och svält, men också utav god krigsföring och stora erövringar. Aldrig tidigare har Sverige varit så stort till ytan som under stormaktstiden! Men vad fick det för konsekvenser för landet? Det ska vi ta reda på!
Grundskola 5 Historia SO (år 1-3)

Under åren 1611- 1718 styrdes Sverige av fyra kungar och en drottning. Mycket blod spilldes- och många stred och stupade. Drömmen om ett svenskt imperium som aldrig kom att bli en långvarig verklighet- men hur kom det sig att ett litet- och förhållandevis fattigt land som Sverige, kunde erövra stora delar av länderna kring Östersjön.

Innehåll

Innehåll

Det innehåll som ingår i kursen är följande:
film, läsning av längre- och kortare texter, informationssökning på internet och i facklitteratur.

Bedömningen av dig och ditt lärande sker i helhet, det vill säga; Hur aktiv du är på lektionerna, att du räcker upp handen och deltar i diskussionerna, att du engagerar dig i ditt lärande och presterar ditt bästa. Avslutas med ett test/grupparbete/inlämning.

Nedanför står kopplingar till Lgr 11.

Bedömning

Bedömningen av dig och ditt lärande sker i helhet, det vill säga; Hur aktiv du är på lektionerna, att du räcker upp handen och deltar i diskussionerna, att du engagerar dig i ditt lärande och presterar ditt bästa. Avslutas med ett test/grupparbete/inlämning.

Nedanför står kopplingar till Lgr 11.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6

Matriser

Hi SO
Historia åk 4-6

Kriterier

Når ännu ej målen
Klicka för att redigera
Når målen
Klicka för att redigera
God måluppfyllelse
Klicka för att redigera
Mycket god måluppfyllelse
Klicka för att redigera
Fakta:
Har grundläggande kunskaper i historiska förhållanden, skeenden och gestalter i det området som vi läser om.
Har goda kunskaper i historiska förhållanden, skeenden och gestalter i det området som vi läser om.
Har mycket goda kunskaper i historiska förhållanden, skeenden och gestalter i det området som vi läser om.
Argumentation
Argumentation och diskussion.
Kan föra enkla resonemang om likheter och skillnader i området som vi läser om och se orsaker och konsekvenser av dessa.
Kan föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader i området som vi läser om och se orsaker och konsekvenser av dessa..
Kan föra välutvecklade resonemang om likheter och skillnader i området som vi läser om och se orsaker och konsekvenser av dessa.
Kan till viss del belägga dina resonemang med fakta och hänvisningar till det förflutna och nuet.
Kan relativt väl utveckla och underbygga dina resonemang med fakta och hänvisningar till det förflutna och nuet.
Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang med fakta som innefattar flera olika kopplingar.
Källor:
Källor och källkritik
Kan använda olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan använda olika källor på ett relativt väl fungerande sätt.
Kan använda olika källor på ett väl fungerande sätt.
Kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas användbarhet.
Kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas användbarhet.
Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas användbarhet.
Begrepp
Begrepp och modeller.
Kan använda sig av begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan använda sig av begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Kan använda sig av begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: