Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eng: Grammatik - Verb

Skapad 2019-10-29 19:46 i Öllsjöskolan Kristianstad
Grundskola 8 Engelska
Vi kommer under de närmaste veckorna att jobba med grammatik, med fokus på verb. Detta för att du ska få möjlighet att bli grammatiskt säkrare i engelska och utveckla ditt språk till att bli mer korrekt och tydligt.

Innehåll

Såhär kommer vi att arbeta:

 • Jag kommer att ha genomgångar där ni aktivt lyssnar och antecknar.
 • Ni kommer att få lösa olika uppgifter i ett grammatikhäfte som ni får av mig i pappersform.
 • Ni kommer att arbeta på Digilär med att lösa olika uppgifter och läsa genomgångar av verbens olika tempus.
 • Ni kommer att få skriva olika texter där ni får möjlighet att träna verbens olika tempus.

I slutet av arbetsområdet kommer ni att få skriva ett prov där du får möjlighet att visa hur du hanterar verb.

 

Följande kapitel i Digilär ska ni arbeta med:

 • Verbet be (presens)
 • Verbet be (preteritum)
 • Verbet have
 • Regelbundna verb (presens)
 • Regelbundna verb (preteritum)
 • Futurum
 • Pågående form

Dessa verbformer ska ni kunna till provet.

Uppgifter

 • Prov i hörförståelse 27/11

 • Prov verb

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  En  E 9
 • Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  C 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
  En  C 9
 • Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
  En  A 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  C 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
  En  A 9

Matriser

En
EN Åk 8: Grammatik - Verb

Förmågor som bedöms

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Formulera sig i skrift
I skriftliga framställningar i olika genre kan du formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genre kan du formulera dig relativt enkelt, relativt begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genre kan du formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Formulera sig anpassat
.
Du formulerar dig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Du formulerar dig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Bearbeta och förbättra
För att förtydliga och variera ditt språk kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av dina texter.
För att förtydliga och variera ditt språk kan du bearbeta och göra välgrundade förbättringar av dina texter.
För att förtydliga och variera ditt språk kan du bearbeta och göra välgrundade förbättringar av dina texter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: