Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Puls- och konditionsträning - Hur påverkar det hälsan? (åk 7)

Skapad 2019-10-29 21:41 i Lorensberga 7-9 Ludvika
Grundskola 7 Idrott och hälsa
Under det här arbetsområdet kommer du att få träna på din förmåga att planera och utvärdera konditionsträning genom ett antal olika pulslabbar.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

 Vi ska lära oss hur man tränar kondition genom olika pulslabbar. I kursplanen står det att vi ska jobba med metoder för hur man kan planera och genomföra träning som förbättrar konditionen. 

Hur ska vi lära oss detta?

Teoretiskt kommer du att få ta del av föreläsningar, filmer och texthäften om konditionsträning.

Praktiskt kommer du att få göra konditionstest i början och i slutet av träningsperioden.

Däremellan kommer vi att genomföra gemensamma konditionsträningar och konditionslabbar för att lära oss hur man går tillväga och vad det är för skillnad på olika sätt att träna konditionen. 

Utifrån dina pulsresultat vid de olika labbarna och dina konditionstest ska du sedan resonera kring varför de olika pulsnivåerna ser ut som de gör, vilken träning som passar dig bäst osv. 

Vad som kommer att bedömas:

Det som framförallt kommer att bedömas under denna period är hur du kan utvärdera din konditionsträning.

Hur du får visa vad du kan:

Genom att genomföra de praktiska passen så att du kan skriva korta kommentarer efter varje idrottspass där du skriver upp din pulsnivå och utvärderar hur träningen gått. I slutet av perioden kommer du få göra en utvärdering av hela din träningsperiod baserat på dina pulsvärden. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
  Idh  7-9
 • Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  C 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  A 9

Matriser

Idh
Puls- och konditionsträning - Hur påverkar det hälsan? (åk 7)

Planering/Målsättning

 • Idh  E 9   Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
 • Idh  C 9   Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
 • Idh  A 9   Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4

Resonemang/utvärdering

 • Idh  E 9   Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
 • Idh  C 9   Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
 • Idh  A 9   Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Puls- och konditionsträning!
Du behöver träna mer på att resonera kring olika pulsnivåer och dess betydelse för konditionsträningen.
Du kan ge korta kommentarer kring dina pulsnivåer. Du kan berätta lite om vad som händer och sker i kroppen vid konditionsträning.
Du kan ge kommentarer kring dina olika pulsnivåer, bedöma om de är realistiska, samt jämföra dem med varandra. Du kan resonera en del kring vad som händer och sker i kroppen vid olika typer av konditionsträning, och använder dig då av en del ämnesspecifika begrepp.
Du kan ge utvecklade kommentarer kring dina olika pulsnivåer, förklara varför de ser ut som de gör, och varför pulsen varierar mellan de olika aktiviteterna. Du kan resonera kring vad som händer och sker i kroppen vid olika typer av konditionsträning, och använder dig då av flertalet ämnesspecifika begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: