Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd HT 2019/VT 2010

Skapad 2019-10-29 22:59 i Egebyskolan Mjölby
Grundsärskola F – 6 Slöjd
Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleven utveckla sin förmåga att formge och framställa föremål i olika material med lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker. Eleven ska välja och planera sitt slöjdarbete och undersöka och reflektera över slöjdföremål. Eleven ska ges förutsättningar att använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler för ämnet slöjd.

Innehåll

Målet med undervisningen

Målet med undervisningen är att eleven:

- kan formge och framställa olika typer av slöjdföremål

- kan arbeta med givna redskap, verktyg och material

- kan använda givna hantverkstekniker

- utifrån syfte och miljöaspekter väljer material och teknik i slöjdarbetet

- dokumenterar arbetet

- utifrån undersökningar av egna och andras slöjdföremål resonerar om hur föremålens färg, form och material påverkar uttryck och funktion

- kan använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om olika slöjdföremål, redskap, verktyg, hantverkstekniker och material och i utvärdering av arbetsprocesser

 

Så här ska vi arbeta

Under höstterminen 2019/vårterminen 2020 kommer eleven arbeta med:

- Olika material och dess egenskaper och användningsområden

- Handverktyg och redskap och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

- enkla former av hantverkstekniker

- enkla skisser och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas och följas

- slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, övervägande, framställning och värdering av arbetsprocessen

- utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter

- föremål och berättelser som inspirationskällor och förebilder för eget skapande

- hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck

- slöjdföremålens funktion och betydelse

- några slöjdmaterials ursprung

- ord, begrepp och symboler inom ämnet slöjd

 

 

Det här ska bedömas

Eleven kommer att bedömas hur:

- eleven formger och framställer olika typer av slöjdföremål

- eleven arbetar med givna redskap, verktyg och material

- eleven använder hantverkstekniker

- eleven väljer material och tekniker i slöjdarbetet utifrån syfte och miljöaspekter

- eleven dokumenterar sitt arbete

- eleven för resonemang om hur föremålens färg, form och material påverka uttryck och funktion utifrån undersökningar av både egna och andras slöjdföremål

- eleven kan använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om olika slöjdföremål, redskap, verktyg, hantverkstekniker och material och i utvärdering av arbetsprocesser

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och planera tillvägagångssätt för slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • undersöka och reflektera över slöjdföremål utifrån kvalitet, form och funktion, och
  Sl
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Handverktyg och redskap. Hur de benämns och används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker.
  Sl  1-3
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas och följas.
  Sl  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen.
  Sl  1-3
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-3
 • Föremål och berättelser som inspirationskällor och förebilder för eget skapande.
  Sl  1-3
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  Sl  1-3
 • Slöjdföremålens funktion och betydelse, till exempel som bruks- och prydnadsföremål.
  Sl  1-3
 • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och några träslag.
  Sl  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet slöjd, för att till exempel beskriva slöjdföremål.
  Sl  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att formge och framställa olika typer av slöjdföremål och i att arbeta med givna redskap, verktyg, och material.
  Sl  E 6
 • Eleven kan också medverka i att använda någon given hantverksteknik.
  Sl  E 6
 • Utifrån syftet och någon miljöaspekt medverkar eleven i att välja material och tekniker i slöjdarbetet.
  Sl  E 6
 • Eleven bidrar till dokumentationer av arbetet.
  Sl  E 6
 • Utifrån undersökningar av egna och andras slöjdföremål bidrar eleven till resonemang om hur föremålens färg, form och material påverkar uttryck och funktion.
  Sl  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om olika slöjdföremål, redskap, verktyg, hantverkstekniker och material och i utvärdering av arbetsprocesser.
  Sl  E 6
 • Eleven kan på ett delvis fungerande sätt formge och framställa olika typer av slöjdföremål och arbeta med givna redskap, verktyg, och material.
  Sl  C 6
 • Eleven kan också använda några givna hantverkstekniker på ett delvis fungerande sätt.
  Sl  C 6
 • Utifrån syftet och någon miljöaspekt väljer eleven material och tekniker i slöjdarbetet och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  C 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet.
  Sl  C 6
 • Utifrån undersökningar av egna och andras slöjdföremål för eleven enkla resonemang om hur föremålens färg, form och material påverkar uttryck och funktion.
  Sl  C 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om olika slöjdföremål, redskap, verktyg, hantverkstekniker och material och i utvärdering av arbetsprocesser.
  Sl  C 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: