👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lästester år 4

Skapad 2019-10-30 08:24 i Alsike skola Knivsta
Grundskola 4 – 6 Svenska
Varje höst genomförs lästester t.ex DLS-tester (Diagnostiska Läs- och Skrivprov) i svenska med årskurs 4. Vi har genomfört dessa tester och i bifogad matris visar vi elevernas enskilda resultat. Det är endast varje elev och dennes vårdnadshavare som kan se sitt resultat.

Innehåll

Syfte:

DLS-testerna är standardiserade tester som används för att mäta elevernas läs- och skrivförmåga. Diagnoserna har som syfte att "screena"  färdigheter och förmågor i rättstavning, ordförståelse, läshastighet och läsförståelse. Undervisningen planeras och individanpassas sedan utifrån resultatet på diagnoserna och eleven får möjlighet att arbeta extra med det hen behöver.

 

Så här redovisas resultaten:

Resultaten tolkas utifrån en standardiserad normalfördelningskurva i nio steg och mäts med stanine-värden. Medelvärdet är fem. 

Stanine 1-2  visar att eleven måste träna sin läs- och skrivförmåga och få riktat stöd, t ex specialpedagogiskt stöd.

Stanine 3-4 visar att eleven har en relativt god läs- och skrivförmåga men måste utveckla sin förmåga genom att läsa mer.

Stanine 5-6 visar att eleven har en god läs- och skrivförmåga.

Stanine 7-9 visar att eleven har en mycket god läs- och skrivförmåga.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Lästester år 4

Stanine1
Stanine 2
Stanine 3
Stanine 4
Stanine 5
Stanine 6
Stanine 7
Stanine 8
Stanine 9
Läshastighet 1
Ht-19 September
Läshastighet 2
Vt-20 Februari
Läsförståelse 1
Ht-19 September
Läsförståelse 2
Vt-20 Februari
Ordförståelse 1
Ht-19 September
Ordförståelse
Vt-20 Februari
Rättstavning 1
Ht-19 September
Rättstavning 2
Vt-20 Februari