Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällsresurser och fördelning - Upptäck samhälle

Skapad 2019-10-30 08:27 i Hälsinggårdsskolan Falun
Utifrån boken Upptäck samhälle.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Varför är pengar så viktiga?Varför är pengar så viktiga? Vad menas med det ekonomiska kretsloppet? Hur kan vår konsumtion påverka både positivt och negativt, vår gemensamma miljö?

Innehåll

Mål och syfte

Målen och syftet med kapitlet om Ekonomi är att du ska kunna basvara följande frågor:

 • Varför är pengar så viktiga?
 • Vad är skatter och vad användas de till?
 • Vad menas med det ekonomiska kretsloppet?
 • Vilka är orsaker till och konsekvenser av att familjernas ekonomi försämras?
 • Hur kan vår konsumtion påverka både positivt och negativt, vår gemensamma miljö?

Upplägg

Vi kommer att läsa texter, arbeta med uppgifter, diskutera i helklass och smågrupper.

Avslut

Arbetsområdet kommer att avslutas med ett test där du får visa vad du har lärt dig.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Ekonomi år 5

Kunskaper om olika samhällstrukturer
Du visar det genom att undersöka hur ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och beskriver då samband inom ekonomiska strukturer.
Du kan ange någon orsak till varför man betalar skatt. Du har med några begrepp.
Du kan ange några orsaker till varför man betalar skatt. Du har med något exempel som förklarar sambandet. Du har med några begrepp, vilka förtydligar din förklaring.
Du kan ange flera orsaker till varför man betalar skatt. Du har med flera exempel som förklarar sambanden. Du har med flera begrepp, vilka används med säkerhet i din förklaring.
Kunskaper om olika samhälsstrukturer
Du visar det genom att undersöka hur ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och beskriver då samband inom ekonomiska strukturer.
Du kan ge en relevant orsak som förklarar olika ekonomiska förutsättningarna mellan två familjer.
Du kan ge några (2) relevanta orsaker som förklarar olika ekonomiska förutsättningar mellan två familjer.
Du kan ge flera (3 eller fler) relevanta orsaker som förklarar olika förutsättningar mellan två familjer. Svaret innehåller någon orsak som utvecklas i flera led.
Beskriva samband inom samhällsfråga
Du kan undersöka elevnära samhällsfråga.
Du kan ge minst en relevant orsak som förklaring till att barn får olika mycket fickpengar.
Du kan ge två relevanta orsaker som förklararing till att barn får olika mycket fickpengar. Svaret innehåller någon konkretisering för att förtydliga resonemanget.
Du kan ge minst två relevanta orsaker som förklaring till att barn får olika mycket fickpengar. Svaret innehåller några konkretiseringar för att förtydliga resonemanget.
Begreppsanvändning
Du använder få begrepp när du resonerar.
Du använder flera begrepp i dina resonemang.
Du använder många begrepp i dina resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: