Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fröken Europa

Skapad 2011-10-25 10:33 i Njupkärrs skola Tyresö
Vi kommer att läsa boken "Fröken Europa" tillsammans.
Grundskola 5 Svenska som andraspråk

Bildresultat för fröken europa bilder

Innehåll

1. Namn på arbetsområde eller tema

Vi ska arbeta med boken "Fröken Europa"

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Kopplingar till läroplan

 • SvA
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • SvA
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • SvA
  Syfte välja och använda språkliga strategier,

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • SvA  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • SvA  4-6
  Läsa och skriva Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
 • SvA  4-6
  Tala, lyssna och samtala Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
 • SvA  4-6
  Tala, lyssna och samtala Uttal, satsmelodi och sambandet mellan betoning och betydelse.
 • SvA  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • SvA  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt deras ord och begrepp.
 • SvA  4-6
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • SvA  4-6
  Språkbruk Ord och begrepp i skolans ämnen och i vardagsspråk. Synonymer och motsatsord.

4. Arbetssätt

Vi kommer att gå igenom ett antal kapitel i veckan. Vi går igenom ords och begrepps betydelse och former. Varje vecka får du svara skriftligt på frågor på texten du läst. Vi gör också olika övningar med de ord och begrepp som vi gått igenom. Vi diskuterar textens innehåll i gruppen.

Du kommer att få som läxa att läsa vissa kapitel eller svara på frågor hemma.

5. Bedömning

Vi kommer att bedöma:

 • hur du gör för att förstå de texter vi arbetar med (vilka strategier du använder)
 • om du kan framföra egna tankar och åsikter om texterna,
 • hur du läser (avseende flyt, uttal och betoning)
 • hur du kan använda de ord och begrepp som vi arbetat med

6. Kunskapskrav

Matriser

SvA
Tyresö Svenska som andraspråk år 4-6

Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Läsa
Eleven kan läsa skönlitteratur för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till samman-hanget visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Eleven kan på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen
Eleven kan på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift - Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Samtal
Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt
Eleven kan med ett ändamålsenligt ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett utvecklat sätt.
Eleven kan med ett ändamålsenligt och effektivt ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett välutvecklat sätt.
I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.

Välja och använda språkliga strategier

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven använder i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd
Eleven använder relativt väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
I Eleven använder väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: