Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkträning på Björken

Skapad 2019-10-30 09:06 i Lissgårdens förskola Bollnäs
Förskola
Vi har upptäckt att flera av barnen har svårt med uttalet vilket gör det svårt att göra sig förstådd ibland. Dessutom har vi märkt att flera barn saknar förståelse för samlingsbegrepp.

Innehåll

Nuläge

Flera av barnen talar väldigt otydligt och har svårt med uttalet.

Vi erbjuder högläsning för barnen dagligen, men flera av barnen har svårt att hålla uppmärksamheten en längre tid.

Vi har arbetat med att uppmärksamma barnen på olika ljud samt gjort övningar i munmotorik.

Mål

Att barnen utvecklar ett nyanserat talspråk och ordförråd

Att öka barnens intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier

Att barnen ska kunna följa enkla instuktioner/uppmaningar

Syfte

Vi vill förbättra uttalet och ordförståelse hos barnen, för att göra det lättare för barnen att bli förstådda samt underlätta kommunikationen med andra.

Genomförande

Vi inför rörelsesånger samt fortsätter med munmotiriksagor på samlingen.

Vi gör iordning en munmotoriklåda med blås- och sugaktiviteter som vi arbetar med i mindre grupper i ateljén.

Vi fortsätter läsa mycket böcker samt gör iordning en låda med enkla böcker att lyssna till.

Vi projicerar från ugglo på tv:n innan mellanmålet.

Vi inför start och avslutningsramsor på samlingen.

Vi sätter upp QR-koder från UR:s ”bästa bokstaven” på de bockstäver som barnen har svårt att uttala.

Dokumentation under lärprocessen

Vi dokumenterar hur ofta de olika barnen erbjuds högläsning. Vi följer utvecklingen i barnens lärloggar.

Ansvar

Alla hjälps åt med genomförandet.

Uppföljning

All personal dokumenterar efter utförd aktivitet.

Vi delger varandra på refteltionstiden för att se hur vi ska komma vidare.

Utvärdering i december 2019

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: