Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA Tema Vatten

Skapad 2019-10-30 09:10 i Magnetens förskola Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
NTA = Natur och Teknik för Alla. Temaarbete med samtal och experiment om vatten.

Innehåll

 

 

Barnen är intresserade och nyfikna av vatten. Barnen leker med vatten så fort de får möjlighet till det. Det kan vara ute i snö, regn, vattenpölar eller inne vid vattenkranen.

I våra styrkort står det att samtliga 4-5 åringar ska jobba med NTA. I förskolan ska personalen stimulera och utmana barnens intresse för naturvetenskap och teknik.

 

Vart ska vi?

 

Vi vill ge barnen tillfällen att experimentera, leka och upptäcka olika fenomen i vatten. Syftet är att stimulera nyfikenheten och att öka intresset för naturvetenskap och teknik.

Arbetet ska utgå från barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Barnens utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska vara grunden för arbetet.

Vi vill att barnen ska få upptäcka och utforska vatten i olika former. Vi vill att arbetet ska präglas av barnens intresse, nyfikenhet och upptäckarglädje. Genom att experimentera på ett lekfullt sätt och använda våra sinnen ger vi barnen möjlighet att uteckla kunskaper kring fenomenet vatten. Vi utgår från experiment från NTA-lådan.

Under arbetet med temat ska barnen ges möjlighet att utveckla sin förmåga att iaktta, samtala och reflektera både enskilt och i grupp.

Vi vill visa barnen på ett enkelt sätta hur vattnets kretslopp fungerar fungerar och visa på hur viktigt det är att vi är rädda om vårt vatten.

  


Hur gör vi?

Vi delar in våra 4-5 åringar i mindre grupper. Vi jobbar med en grupp åt gången i ett rum där vi får sitta ostört.

Vi samtalar kring:

* Hur ser vatten ut?

* När använder vi vatten?

* Vart finns vatten?     m.m.

Vi gör ett experiment åt gången och samtalar kring vad vi tror kommer att hända. Vi lyssnar på varandra och alla ges tid att uttrycka sina tankar och funderingar.

Vi kommer att dokumentera genom bilder och i unikum. En del bilder kommer att sättas upp på avdelningen där barnen själva kan titta och samtala kring det vi gjort. 

Vi kommer att fortlöpande under temats gång  skriva i unikum vad vi har planerat och reflektera.

Vid varje nytt tillfälle kommer vi att repetera och reflektera tillsammans med barnen, för att se vad de har lärt sig.

Hur blev det?

Hjälpfrågor:
Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: