Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligioner åk 3 ht 19

Skapad 2019-10-30 09:57 i Stora Skedvi skola Säter
Världsreligioner
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
Vi undersöker och lär oss om våra största världsreligioner:

Innehåll

I detta arbete kommer vi lära oss om de stora religionerna i världen. Vi kommer att jämföra och studera likheter och olikheter mellan religionerna. Lära oss namn på - och fakta om vanliga högtider, religiösa byggnader, symboler och föremål.

 

Mål

Få kännedom om de största religionerna i världen.

Känna till olika begrepp som hör till de olika religionerna.

Kunna se likheter och skillnader mellan religionerna.

 

Undervisning

Vi tar reda på heliga platser, heliga hus, heliga böcker, vem som leder bönen, symboler och högtider inom de olika religionerna, viktiga personer inom religionerna, olika berättelser och vilka gudar som finns.

Genom att:

Söka fakta från filmer och faktatexter.

Samtala och diskutera om likheter och skillnader.

Skriva och rita om de olika religionerna.

Läsa några berättelser från de olika religionerna.

 

 

Bedömning

Kommer att göras under pågående arbete och utifrån din förmåga att visa hur du kan:

 • jämföra och se likheter och skillnader mellan de olika religionerna,
 • berätta vilka högtider och symboler som är viktiga inom dessa religioner,
 • berätta något om deras respektive heliga byggnader och platser.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3

Matriser

SO
RELIGION

Nivå 1
Nivå 2
Olika religioner
Du kan namnge kristendom, islam och judendom och ge exempel på någon symbol, högtid och viktig berättelser från varje religion.
Du kan namnge kristendom, islam och judendom och ge exempel på symboler, högtider och viktiga berättelser från varje religion. Du kan göra även göra någon jämförelse mellan de olika religionerna, t.ex. någon likhet eller skillnader.
Viktiga byggnader
Du kan beskriva någon plats som är viktig för de olika religionerna vi läst om.
Du kan beskriva några platser som är viktiga för de olika religionerna vi läst om.
Bibliska händelser
Du kan berätta lite om någon biblisk berättelse.
Du kan berätta om några bibliska berättelser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: