👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligioner åk 6 ht 19

Skapad 2019-10-30 10:08 i Stora Skedvi skola Säter
Vi arbetar med olika världsreligioner.
Grundskola 6 Religionskunskap
Inom detta arbetsområde får du möjlighet att ta del av olika världsreligioner, kulturer och livsåskådningar. Vi kommer även att arbeta med etik och moral.

Innehåll

Mål

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna fakta om religionerna: kristendom, judendom, islam, hinduism och buddhism. Du ska kunna resonera, jämföra och berätta följande fakta:

 • heliga skrifter och platser
 • ritualer, högtider och traditioner
 • tro
 • symboler 
 • världsbild
 • gudar
 • etik och moral
 • livsåskådning
 • begrepp

 

 

Undervisning

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar och titta på kortfilmer om de olika världsreligionerna, läsa texter och arbeta med uppgifter. Du kommer att jämföra likheter och skillnader mellan några av världsreligionerna. Vi kommer även att arbeta med etik och moral.

Material:

 • boken Upptäck Religion
 • filmer
 • arbetshäfte

 

Bedömning

 • diskussioner under lektioner
 • uppgifter kring religionerna
 • Exittickets 
 • kunskapstest

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
  Re  E 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6

Matriser

Re
Religion åk 6 ht 2019

1 - På väg
2
3
4
Baskunskaper
- Heliga platser och rum - Ritualer och regler
 • Re  E 6
Du har baskunskaper om några av världsreligionernas heliga platser eller rum, ritualer och regler. Du diskuterar på ett enkelt sätt om likheter och skillnader mellan några olika religioner.
Du har goda kunskaper om några av världsreligionernas heliga platser eller rum, ritualer och regler. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om likheter och skillnader mellan några olika religioner.
Du har mycket goda kunskaper om några av världsreligionernas heliga platser eller rum, ritualer och regler. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om likheter och skillnader mellan några olika religioner.
Världens religioner
- Heliga skrifter - Högtider & traditioner -Symboler, världsbild & gudar
Du beskriver hur världsreligionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Du beskriver hur världsreligionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett utvecklat sätt
Du beskriver hur världsreligionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett väl utvecklat sätt.
Högtider & traditioner
- högtider och traditioner
Du kan beskriva några kristna högtider, ceremonier och traditioner. Du jämför på ett enkelt sätt kristendomens betydelse för kultur och samhälle förr och nu.
Du kan beskriva några kristna högtider, ceremonier och traditioner. Du jämför på ett utvecklat sätt kristendomens betydelse för kultur och samhälle förr och nu.
Du kan beskriva några kristna högtider, ceremonier och traditioner. Du jämför på ett välutvecklat sätt kristendomens betydelse för kultur och samhälle förr och nu.
Livsåskådning
Känna till begreppet livsåskådning och berätta om sitt liv.
 • Re  E 6
 • Re  E 6
Du vet vad som menas med livsåskådning och kan berätta enkelt om din livsåskådning, vad du tycker är viktigt i ditt liv.
Du vet vad som menas med livsåskådning och kan berätta något mer ingående om din livsåskådning, vad du tycker är viktigt i ditt liv och varför du tycker det är viktigt.
Vet vad som menas med livsåskådning och kan berätta något fördjupat om din livsåskådning, vad du tycker är viktigt i ditt liv och varför du tycker det är viktigt.
Etik & moral
Föra resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det innebär att göra gott.
 • Re  E 6
Du kan diskutera på ett enkelt sätt vad som är rätt och fel i vardagen och vad det kan betyda att göra bra saker för andra. Du kan diskutera på ett enkelt sätt vad som är rätt och fel i vardagen och vad det kan betyda att göra bra saker för andra.
Du kan diskutera på ett bra sätt vad som är rätt och fel i vardagen och vad det kan betyda att göra bra saker för andra. Du kan diskutera på ett bra sätt vad som är rätt och fel i vardagen och vad det kan betyda att göra bra saker för andra.
Du kan diskutera på ett mycket bra sätt vad som är rätt och fel i vardagen och vad det kan betyda att göra bra saker för andra. Du kan diskutera på ett mycket bra sätt vad som är rätt och fel i vardagen och vad det kan betyda att göra bra saker för andra.
Begreppskunskap
Förstå och använda begrepp i arbetsområdet.
 • Re  E 6
Du vet vad några av orden etik, moral, regler, normer, rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet betyder.
Du vet vad orden betyder och kan sätta in orden etik, moral, regler, normer, rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet i ett sammanhang.
Du kan sätta in orden etik, moral, regler, normer, rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet i ett sammanhang och jag kan komma på egna tankar kring begreppen.
Källkritik
Förmåga att hantera information. Använda olika källor.
Du kan använda källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur källorna kan användas.
Du kan använda källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur källorna kan användas
Du kan använda källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur källorna kan användas