Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi - Sverige

Skapad 2019-10-30 10:13 i Degebergaskolan Kristianstad
Grundskola 4 Geografi
Du kommer att få jobba med Sverige och dess geografi.Du kommer också få lära dig om kartans uppbyggnad och Sveriges namngeografi.

Innehåll

Förmågor:

 • Hantera information
 • Använda begrepp
 • Resonera

 

Mål:

Du ska kunna:

 • Förstå och använda kartor och andra geografiska källor för att söka kunskap
 • Namn och lägen på Sveriges delar och landskap
 • Namn och lägen på viktiga orter, öar, berg och vatten
 • Resonera om processer som formar och förändrar jordytan
 • Resonera kring naturresurser.
 • Använda och förklara geografiska ord och begrepp

Viktiga begrepp: väderstreck (norr, söder, öster, väster), tätort, väder, klimat naturresurs, älv, kust (kustland), odlad mark, grödor, fjäll,  landskap, landsdel (Götaland, Svealand, Norrland).

 

Arbetssätt:

Vi kommer att:

 • Ha genomgångar 
 • Arbeta med ord och begrepp
 • Läsa i läroboken Upptäck Sverige, Liber, samt göra övningar i arbetsboken
 • Ha kartgenomgångar (symboler, färger)
 • Se på Geografens testamente och arbeta med frågor kring detta.
 • Repetera/öva inför prov

 

Digitala verktyg:

 • Studi-filmer
 • Geografens testamente
 • Digitala kartor (Seterra)

 

Slutuppgifter:

 • Skriftligt prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  C 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
  Ge  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  A 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
  Ge  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  A 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: