Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ankaret. Planering Ute-Ugo (Bär,svamp,djur och träd) v. 40-43 2019

Skapad 2019-10-30 10:52 i Ellagård Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Ett projekt kring bär, svamp, djur och träd.

Innehåll

 Planering Ute-Ugo v. 40-43

 Syfte

Syftet är att ge varje barn kunskap om växter, djur och de naturvetenskapliga fenomen de upptäcker i skogen. Vi vill ge barnen en känsla av att de ska värna om den naturen vi har, att vi hör ihop med den och bär ett ansvar. 

Genomförande av undervisning

Under fyra veckor har vi ett varsitt tema för varje vecka där vi arbetar med bär, svamp, djur och träd. Vi tänker att vi lär oss av varandra och att barnen ska upptäcka saker i samspel med varandra och med oss. Vi har en samlingsplats i skogen där vi bedriver undervisningen och använder oss av skogen som vår utforskande miljö.

Reflektionen med barnen organiseras genom att titta på bilder där barnen uttrycker sina tankar kring sitt lärande och vad de vidare vill lära sig mer om. Vi tar med oss naturmaterialet vi arbetat med i skogen för att barnen ska ges möjlighet att fortsätta utforska materialet. De kan hitta egna sätt att använda materialet och vi visar på olika sätt vi kan använda det. Tillsammans kan vi då söka mer kunskap om naturen. 

Undervisningen genomförs för hela gruppen på Ankaret och på förskolan kan vi arbeta flexibelt både i helgrupp och i mindre grupper och även individuellt vid behov. 

Vi pedagoger turas om att ansvara för att hålla i aktiviteten varje vecka och hjälps åt med att dokumentera i bild och text kring barnens kommentarer.

Mål

Målet är att ge barnen kunskap om djur och växter i naturen. Vi vill att de ska skapa en relation till naturen där de bryr sig om hur naturen mår och förstå att vårt välmående påverkas av hur naturen mår och vise versa.

 

Tisdag Ute-Ugo 1/10 - BÄR Titta på bär i skogen och ta med dom. Ta med luppar och plasthinkar så att barnen kan plocka olika bär på vägen till skogen och i skogen. Vi tar med oss fakta bilder på olika bär så vi kan jämföra och lära oss mer om det bär vi hittar.(Sosso ansvarar)

 

Tisdag Ute-Ugo 8/10 - SVAMP Vi vill veta vad barnen känner till när det gäller svamp. Vi kan sedan gå vidare och presentera infokorten kring de olika svampar som vi skapat. Med hjälp av korten och sina tidigare erfarenheter ger sig barnen ut och letar svamp i skogen. Vi fotar och tar eventuellt med viss svamp hem. (Sanna ansvarar)

 

Tisdag Ute-Ugo 15/10 - DJUR Vår tanke är att barnen ska upptäcka och intressera sig för de djur som lever i skogen vi vistas i. Vi tänker inleda med att fråga barnen vad de redan känner till för djur och vad som karaktäriserar dom. Därefter undersöker vi naturen efter både stora men också små djur. De små djuren upptäcker vi genom luppar, förstoringsglas och med hjälp av "ägget" (ett slags verktyg för mikroskopisk fotografering. (Erik ansvarar)

 

Tisdag Ute-Ugo 22/10 - TRÄD (Sosso ansvarar) Göra qr koder med fakta på fyra vanliga träd i vår skog. Två koder med fakta text om träden och två korta film fakta om träd. Hänga upp qr koderna på de trädet koden tillhör.

 

Tisdag Ute-Ugo Höstlov, reflektion och utvärdering.

 
 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: