👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema i samhällskunskap för år 6: Mänskliga rättigheter och barnkonventionen ht 19

Skapad 2019-10-30 11:19 i Ramnerödsskolan Uddevalla
Temarbete om mänskliga rättigheter och barnkonventionen.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Vad menas med mänskliga rättigheter? Vad är FN? Vad menas med barnkonventionen? Dessa och flera andra frågor arbetar vi med i detta arbetsområde om mänskliga rättigheter och barnkonventionen.

Innehåll

I detta arbetsområde arbetar vi med vad barnkonventionen och de mänskliga rättigheterna är och varför dessa finns. 

 

Vi arbetar med detta arbetsområde genom att:

- samtala om vad de mänskliga rättigheterna är och varför de finns.

- se filmklipp och föra diskussion om FN och skapandet av de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen. 

- läsa barnkonventionen och diskutera varför dess artiklar är viktiga samt hur det kan vara i länder där denna inte efterföljs. 

- reflektionsuppgift utifrån temat. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  E 6

Matriser

Sh
Tema år 6: Mänskliga rättigheter och barnkonventionen

På väg mot E
E-nivå eller högre
Mänskliga rättigheter
 • Sh  E 6
 • Sh  C 6
 • Sh  A 6
Du känner dig osäker på vad som menas med barnkonventionen. Du kan ge något eller inget exempel från barnkonventionen.
Du kan förklara vad som menas med mänskliga rättigheter och barnkonventionen. Du kan ge flera exempel på artiklar från barnkonventionen. Du kan förklara och ge exempel på hur det kan vara för barn och vuxna om de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen följs OCH inte följs och hur det ser olika ut på olika platser i världen.