👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hem- och kunsumentkunskap

Skapad 2019-10-30 11:19 i Lane Ryrs Skola Uddevalla
Lpp i hem- och konsumentkunskap för år 6.
Grundskola 6 Hem- och konsumentkunskap
Hemkunskap handlar om att få kunskaper om konsumentfrågor och arbete i hemmet, med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö. Eleverna ska utveckla intresse för arbete, ekonomi och konsumtion i hemmet.

Innehåll

Mål 1: Mat, måltider och hälsa

Vilket innebär:
Att kunna läsa recept och kunna följa instruktioner.
Att lära sig baka och laga mat.
Att planera och organisera matlagning.
Att få kunskap om olika redskap och teknisk utrustning.
Att få kunskap om hygien och rengöring.
Att få kunskap om kostcirkeln. 

Vi ska använda följande innehåll för att nå detta mål:

Vi kommer att jobba både praktiskt och teoretiskt.
Vi kommer att titta på film.
Vi kommer att arbeta med stenciler och faktafrågor.
Vi kommer att dokumentera vårt arbete.

Detta kommer vi att bedöma:
Att eleven kan tillaga och genomföra olika typer av måltider.
Att eleven kan använda olika metoder, livsmedel och redskap på ett fungerande sätt.
Att eleven kan prata om, dokumentera och reflektera över sina uppgifter.


Mål 2: Konsumtion och ekonomi  + Miljö och livsstil

Vilket innebär:

Att jag har kunskaper om ekonomi, sparande och konsumtion 

Att jag vet skillnaden mellan reklam och objektiv konsumentinformation

Att jag kan jämföra några vanliga varor tex jämförpris 
Att jag kan några olika miljömärkningar och vad de betyder.
Att jag gör ett medvetet miljö- och hälsoval av varor och tjänster.
Att jag har kunskap om återvinning.
Att jag vet lite om olika mattraditioner och högtider.Vi ska använda följande innehåll för att nå detta mål:

Vi kommer att jobba teoretiskt.
Vi kommer att titta på film.
Vi kommer att arbeta med stenciler och faktafrågor.

Detta kommer vi att bedöma:
Att eleven kan se kopplingar mellan konsumtion och privatekonomi. 
Att eleven kan jämföra varors pris.
Att eleven förstår hur miljö och hälsa påverkas.
Att eleven kan se skillnader på reklam och konsumentinformation.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
  Hkk
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas samt vanliga ord och begrepp för bakning och matlagning.
  Hkk  1-6
 • Planering och organisering av arbetet vid tillagning av måltider och andra uppgifter i hemmet.
  Hkk  1-6
 • Måltidens betydelse för gemenskap.
  Hkk  1-6
 • Jämförelser av några vanliga varor, till exempel utifrån jämförpris.
  Hkk  1-6
 • Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa.
  Hkk  1-6

Matriser

Hkk
Hemkunskap

Kunskapskrav

E
C
A
FÖRMÅGA
Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör med (...) anpassning till aktivitetens krav.
viss
relativ god
god
ÄMNES
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett (...) fungerande och säkert sätt.
i huvudsak
relativt väl
väl
HANTERA INFORMATION
Eleven kan också ge (...) omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
enkla
utvecklade
välutvecklade
METAKOGNITIV
Därutöver kan eleven föra (...) resonemang om varierande och balanserade måltider.
enkla
utvecklade
välutvecklade
ANALYS
Eleven kan föra (...) resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris och påverkan på miljö och hälsa.
enkla
utvecklade
välutvecklade
ANALYS