Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämförande faktatext

Skapad 2019-10-30 11:54 i Fjälkestads skola Kristianstad
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap Svenska som andraspråk Svenska
Ibland kan man ha nytta av att jämföra saker med varandra. Du jämför saker i din vardag, exempelvis vilket spel du ska köpa eller vilket telefonabonnemang du ska välja. I det här kapitlet får du lära du hur jämförande faktatexter kan vara uppbyggda. Du får läsa och skriva om olika religioner för att se hur de liknar varandra och hur de skiljer sig åt.

Innehåll

Syfte

 • Bli säkrare på hur en jämförande faktatext är uppbyggd.
 • Jämföra olika religioners likheter och skillnader.

Lärandemål

Läsa:

 • urskilja den jämförande faktatextens struktur och särdrag
 • sökläsa för att hitta likheter och skillnader mellan olika saker
 • urskilja jämförelseord som signalerar likheter och skillnader mellan saker.

skriva:

 • samla viktig fakta om två saker
 • sortera fakta utifrån likheter och skillnader
 • skriva en jämförande faktatext med inledning, likheter, skillnader och sammanfattande avslutning
 • använda jämförelseord som signalerar likheter och skillnader
 • skriva och stava rätt.

Religion:

 • Ha kunskaper om några heliga ritualer inom de olika världsreligionerna
 • Föra resonemang om några likheter och skillnader mellan de olika världsreligionerna.

Undervisning

 • Du kommer att få läsa texter om de olika världsreligionerna. Utifrån dessa ska du välja ut relevant fakta och därefter göra en jämförande faktatext.

 Bedömning

 • Du kommer att bedömas utifrån ditt arbete i boken samt din jämförande faktatext.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  SvA  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  SvA  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  SvA  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­nens och källornas användbarhet.
  Re  E 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  SvA  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
  SvA  E 6
 • I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  SvA  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  SvA  E 6

Matriser

Re Sv SvA
Jämförande faktatext

Läsa

F
E
C
A
Urskilja struktur och särdrag
Du kan till viss del urskilja den jämförande textens struktur och särdrag
Du kan till stor del urskilja den jämförande textens struktur och särdag
Du kan med säkerhet urskilja den jämförande textens struktur och särdrag
Sökläsa
Du kan till viss del sökläsa för att hitta skillnader och likheter mellan olika företeelser/saker
Du kan till stor del sökläsa för att hitta skillnader och likheter mellan olika företeelser/saker
Du med säkerhet sökläsa för att hitta skillnader och likheter mellan olika företeelser/saker
Jämförelseord
Du kan till viss del urskilja jämförelseord som signalerar likheter och skillnader mellan företeelser/saker
Du kan till stor del urskilja jämförelseord som signalerar likheter och skillnader mellan företeelser/saker
Du kan med säkerhet urskilja jämförelseord som signalerar likheter och skillnader mellan företeelser/saker

Skriva

F
E
C
A
Välja och sortera relevant fakta
Du kan till viss del samla relevant fakta om två olika religioner och sorterar dessa till viss del utifrån likheter och skillnader
Du kan till stor del samla relevant fakta om två olika religioner och sorterar dessa till stor del utifrån likheter och skillnader
Du kan med säkerhet samla relevant fakta om två olika religioner och sorterar dessa på ett säkert sätt utifrån likheter och skillnader.
Skriva en jämförande text
Du skriver en faktatext som har en till viss del fungerande inledning, likheter, skillnader och/eller sammanfattande avslutning
Du skriver en faktatext som har en till stor del fungerande inledning, likheter, skillnader och/eller sammanfattande avslutning
Du skriver en faktatext som har en fungerande inledning, likheter, skillnader och sammanfattande avslutning
Jämförelseord
Du använder till viss del jämförelseord för att signalera likheter och skillnader
Du använder till stor del jämförelseord för att signalera likheter och skillnader.
Du använder med säkerhet jämförelseord för att signalera likheter och skillnader.
Stavning och skiljetecken
Du stavar vanligt förekommande ord rätt för det mesta. Du använder skiljetecken på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du stavar vanligt förekommande ord rätt och använder skiljetecken på rätt sätt för det mesta.
Du stavar orden rätt och använder skiljetecken på ett korrekt sätt.

Religion

F
E
C
A
Likheter och skillnader
Du har grundläggande kunskaper och likheter om skillnader mellan hinduism och buddhism
Du har goda kunskaper om likheter och skillnader mellan hinduism och buddhism
Du har mycket goda kunskaper om likheter och skillnader mellan hinduism och buddhism.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: