Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 7 kap 3 Algebra

Skapad 2019-10-30 12:03 i Häggvallskolan Tjörn
Grundskola 7 Matematik
För att nå målen får du i det här kapitlet träna/göra/lära följande - använda prioriteringsregler - tolka och skriva uttryck med variabler - förenkla uttryck - beräkna och förenkla parentesuttryck - lösa ekvationer med övertäcknings- och balansmetoden - lösa problem med hjälp av ekvation - tolka och skriva uttryck som beskriver mönster

Innehåll

UNDERVISNING

För att nå målen skall du träna/göra följande
·       använda prioriteringsregler
·       tolka och skriva uttryck med variabler
·       förenkla uttryck
·       beräkna och förenkla parentesuttryck
·       lösa ekvationer med övertäcknings- och balansmetoden
·       lösa problem med hjälp av ekvation
·       tolka och skriva uttryck som beskriver mönster

 Fördjupning
·       mer om uttryck
·       mer om uttryck med parenteser
·       mer om ekvationslösning
·       mer om problemlösning med hjälp av ekvationer
·       mer om mönster

I undervisningen kommer följande att ingå
·       faktagenomgångar
·       enskilt arbete
·       diskussioner i grupp
·       avsnittet kommer att avslutas med ett prov

Ni kommer att jobba med:
1.   Uppgifter i boken enligt egen planeringen mot veckans mål. Veckans mål är var ni minst bör vara varje vecka för att hinna med kapitlet innan prov.
2.   Genomgångar och läxor enligt nedan 

V

Tisdag

Torsdag

Fredag

Veckans mål

Läxa

45

Lekt 1 o 2
Uppstart Kap 3 Algebra

Prioriteringsreglerna

Uttryck

Skriva uttryck och förenkla uttryck

 

Lekt 1 och 2

 

 

 

Uttryck och prioriteringsreglerna

Skriva och förenkla uttryck

I fas med planeringen

 

Trän sid. 44-45

Trän. sid.46-48

Trän sid. 48

t.o.m sid. 48

 

 

Blå sid. 126-127

Blå sid. 128

Blå sid. 129-130

t.o.m sid 130

 

 

Grön sid.108-109

Grön sid 110

Grön sid. 111

t.o.m sid 111

 

46

Lekt 1
Uttryck med parenteser

Lekt 2

 

Ekvationslösning

Övertäcknings-metoden

Balansmetoden

Lekt 1 o  2
Problemlösning med hjälp av ekvationer

 

Uttryck med parenteser

Ekvationslösning

Problemlösning med hjälp av ekvationer

Tisdag:
Individuell läxa efter prov kap 2 samt i fas med planeringen

 

Trän sid 49

Trän sid 50-51

Trän sid 52-53

t.o.m sid 53

 

 

Blå sid. 131

Blå sid 132

Blå sid 133

t.o.m sid 133

 

 

Grön sid 112-113

Grön sid 114

Grön sid 115-116

t.o.m sid 116

 

47

Lekt 1
Problemlösning med hjälp av ekvationer

 Lekt 2

 

Lekt 1
Mönster del 1

Mönster del 2

Problemlösning med hjälp av ekvationer

Mönster

I fas med planeringen

 

 

Trän sid

Trän sid

Trän sid 54

t.om sid 54

 

 

Blå sid. 134

Blå sid. 135

Blå sid. 136

t.o.m sid 136

 

 

Grön sid 117-118

Grön sid 119-120

Grön sid. 120-121

t.o.m sid 121

 

48

Lekt 1
Uppslaget

Lekt 2
Diagnos

Egen planering Blå/Grön/Röd kurs

 

Lekt 1 och 2
Egen planering Blå/Grön/Röd kurs

 

Diagnos

Egen planering

I fas med planeringen

 

 

Trän sid 55-56

Trän sid

Trän sid

 

 

 

Blå sid 124-125

Blå sid.

Blå sid.

 

 

 

Grön sid 124-125

Grön sid

Grön sid

 

 

49

Lekt 1 och 2
Egen planering Blå/Grön/Röd kurs

Egen planering
Blå/Grön/Röd kurs

Lekt 1 och 2
Prov kap 2 del 1 och del 2

Prov del 1 och 2

 

 

Träning sid

Träning sid

Träning sid

 

 

 

Blå sid.

Blå sid.

Blå sid.

 

 

 

Grön sid

Grön sid

Grön sid

 

 

 

3.  För djupare kunskaper, efter röd kurs och uppslaget arbetas med svarta sidorna.

 

 

 

Uppgifter

 • Matteprov del 1 och 2 kapitel 3 Algebra

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: