Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva berättande text

Skapad 2019-10-30 12:28 i Österslövs skola Kristianstad
Grundskola 1 – 3

Innehåll

Pedagogisk planering i ämnet Svenska –  skapa olika texter.

 

Inledning: 

Du kommer att få lära dig att skriva en berättande text med personbeskrivning och miljöbeskrivning. Du kommer utifrån respons arbeta med att förbättra dina texter. 

 

Konkret mål: 

Du ska kunna:

 • Skriva berättelser.

 • Ta emot och ge respons.

 • Kunna använda responsen för att förbättra dina texter.

 

Undervisning: 

Du kommer att få undervisning kring:

 • Att skriva text med inledning, handling och slut.

 • Att skriva berättande texter med person- och miljöbeskrivning
 • Olika sätt att ge och ta emot respons för att förbättra dina texter.

 • Stor bokstav, punkt och frågetecken samt adjektiv. 

 • Att använda olika strategier för att skapa text, tex. Hinderschema, tankekartor. 

 

Arbetssätt:

Du kommer att få arbeta både självständigt och tillsammans med andra.Metoder: 

Du kommer att använda följande metoder:

 • Strukturerad undervisning under pedagogs ledning.

 • Skapa olika texter genom gemensamt och enskilt skrivande. 

 • Ge och ta respons och kunna använda den till att förbättra texten.

 

 Slutuppgift:

Du kommer att få skriva en egen berättelse med inledning handling och slut samt använda person- och miljöbeskrivning.

 

 

Matriser

Skriva berättande text

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Din förmåga att skapa berättelser
Du behöver stöd av pedagog för att kunna skriva en berättelse.
Du kan på egen hand skriva en berättelse där de flesta delarna ingår men någon del saknas, t ex inledning, handling,slut, person- eller miljöbeskrivning.
Du kan på egen hand skriva en berättelse där alla delarna ingår; inledning, handling,slut, person- eller miljöbeskrivning.
Förmåga att förbättra texter
Du kan med stöd av pedagog använda respons för att förbättra dina texter
Du kan till viss del själv och med hjälp av pedagog/kamrat använda respons för att förbättra dina texter
Du kan själv använda respons av pedagog/kamrat för att förbättra och utveckla dina texter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: