Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 4, multiplikation.

Skapad 2019-10-30 13:08 i S:t Jörgens skola Helsingborg
Terminsplanering med utgångspunkt från Favorit Matematik åk 4
Grundskola 4 Matematik
Nästa arbetsområden är "multiplikation" där du kommer bekanta dig med olika räknestrategier kring räknesättet. Vi kommer repetera multiplikationstabellerna 1-10. Vi kommer även att lära oss att räkna med talsorter och uppställning i multiplikation samt hur man multiplicerar med tiotal och hundratal.

Innehåll

Syftet med undervisningar är att: 

Du ska lära dig: 

- multiplikationerna 1-10 utantill

- räkna med talsorter, exempelvis  6 x 32

- uppställning i multiplikation, exempelvis 342 x 27

- multiplicera med tiotal och hundratal, exempelvis 90 x 40. 

- använda dig av dina metoder ovan för att lösa textuppgifter/problemlösningar 

Förmågor att utveckla:

Problemlösningsförmåga

 • kunna lösa problem i elevnära situationer                                                                                                        
 • kunna använda olika strategier och metoder som passar problemet                                                                  
 • kunna se om ditt tal är rimligt                                                                                                                            
 • kunna använda alternativa lösningar på samma problem                                                                    

Begreppsförmåga                                                                                                            

 • kunna beskriva olika begrepp med matematiska uttrycksformer                                                                        
 • kunna växla mellan olika uttrycksformer och visa hur olika begrepp relaterar till varandra                    

Metodförmåga                                                                                                                                                       

 • kunna välja och använda matematiska metoder för att lösa rutinuppgifter                                                          
 • kunna använda miniräknare                                                                                                              

Kommunikationsförmåga  

 • kunna använda bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer                                    
 • kunna redovisa, samtala, ställa frågor och bemöta matematiska argument                                                                                                             

Så här ska vi att arbeta

Vi har fyra pass i veckan. Tre av dessa pass kommer ägnas åt att arbeta med vårt läromedel "Mera favorit åk 4" där vi kommer ha gemensamma aktiviteter, genomgångar samt arbete i boken. Det avslutade passet i veckan är problemlösningar i olika gruppkonstellationer. 

 Detta ska bedömas :

Jag kommer att bedöma ditt arbete utefter de matematiska förmågorna under lektionerna i samtal med andra, ditt arbete i boken och på arbetsblad samt genom diagnoser och små tester.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik åk 4-6

På god väg
Godtagbara kunsaker
Mer än godtagbara
Metod
Du är på väg att lära dig multiplikationstabellerna 1-10.
Du kan multiplikationstabellerna 1-10.
Metod
Du är på väg att lära dig att multiplicera med talsorter. Exempelvis: 4 x 46 4 x 46 = 160 + 24 = 188.
Du kan multiplicera med talsorter exempelvis 4 x 46. 4 x 46 = 160 + 24 = 188.
Metod
Du är på väg att lära dig att multiplicera med tiotal och hundratal. Exempelvis: 7 x 200 = 1400
Du kan multiplicera med tiotal och hundratal. Exempelvis: 7 x 200 = 1400
Metod
Du är på väg att lära dig algoritmräkning i multiplikation. Exempelvis, 4 x 308.
Du kan göra enklare algoritmräkning i multiplikation. Exempelvis, 4 x 308.
Du kan med säkerhet göra komplexa uppgifter kring algoritmräkning i multiplikation. Exempelvis, 27 x 268.
Begrepp + problemlösning
Du är på väg att lära dig innebörden av begrepp som faktor, multiplicera , siffra, tal och produkt.
Du förstår och kan räkna enklare uppgifter där begrepp som faktor, multiplicera, siffra, tal och produkt dyker upp.
Du kan matematiska begrepp som faktor, multiplicera, siffra, tal och produkt. Du kan dessutom med säkerhet göra svårare beräkningar när ovanstående begrepp dyker upp i problemlösningar.
Problemlösning + Metod
Du är på väg att lära dig enklare problemlösningar genom att välja ett fungerande räknesätt och avgöra om svaret är rimligt.
Du kan lösa enklare problemlösningar genom att välja ett fungerande räknesätt och kan avgöra om svaret är rimligt.
Du kan lösa mer komplexa uppgifter som kräver mer än ett led. Du gör det genom använda olika strategier och metoder. Du anpassar din metod efter uppgiftens utformning.
Kommunikation + resonemang
Du är på väg att lära dig att föra matematiska resonemang. Detta genom att du motiverar och visar din lösning. Tänk på att visa hur du kommer fram till din lösning.
Du kan följa och föra matematiska resonemang. Du kan motivera och visa dina lösningar. Men dina tankegångar kan ibland vara svåra att följa.
Du kan föra välutvecklade matematiska resonemang. Dina resonemang är tydliga och lätta att följa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: