Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse

Skapad 2019-10-30 13:34 i Slavsta förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Vi utvecklar vår motorik, sociala förmåga, tillit till vår egen förmåga och känner rörelseglädje!

Innehåll

 

 

Syfte: Barnen har visat intresse för rörelse i olika sammanhang. Genom rörelse vill vi ge barnen förutsättningar att utveckla sin motorik, sociala förmåga, samspel och tillit till sin egen förmåga.

 Utmaning till barnen: Barnen ska få utveckla sin samarbetsförmåga. Vi utgår från gemensamma regler som vi skapat tillsammans och övar oss i all följa dem.

Vad är vinsten med att alla följer de regler vi har?

Vi reflekterar och utvärderar våra gemensamma regler som vi värderar och omvärderar reglerna vid behov.

Vi erbjuder barnen aktiviteter där de får utmanas i sin motoriska utveckling samt känna rörelseglädje.

Var: Vi kommer att vara inne i rörelserummet men även använda oss av vår utomhusmiljö på gården och annan närmiljö.

Material: Vi använder material som är kopplat till olika aktiviteter/ sporter. Men också det material som finns naturligt i vår utomhusmiljö där vi bland annat kan träna på vår koordination- och balansförmåga.

Mitt bidrag som pedagog

 Genom att utforska och upptäcka olika rörelser får barnen möjlighet att tillsammans samspela, leka och samarbeta. Vi pedagoger finns nära som medforskare och klär utforskandet med ord samt lägger till nya utmaningar till barnen samt tid att utforska rörelse. Vi uppmuntrar barnen att samspela och samarbeta med varandra, materialet och omvärlden.

Mina förväntningar som pedagog

 Alla barnen ska få möjlighet att få känna trygghet i sin identitet kopplat till rörelse och att de ska få reflektera över sambandet mellan rörelse och hälsa. Att vi tillsammans ska inspireras till och uppmuntras att testa på nya aktiviteter och utmanas!

Introducering

 Barnen ska få möta olika typer av rörelse, sport och regellekar.

 De kommer att få möjlighet att prova på samt reflektera över olika rörelser och regler.

Möta olika rum för rörelser då vi kommer använda oss av både vår inomhus- och utomhusmiljö.

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö 18
  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: