Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik hösten 2020

Skapad 2019-10-30 13:52 i Ekeby skola Östhammar
Grundskola 3 Matematik
Under hösten kommer vi att jobba med matematik under olika former. Vi kommer bland annat arbeta i matteboken Favorit matematik 3A, spela spel, prata matematik och jobba praktiskt.

Innehåll

Du ska få lära dig:

-förstå och arbeta med talen 0-1000

-addition och subtraktion med uppställning, minnessiffror och växling

-uppställning med flera termer

 

-sambandet mellan addition och multiplikation

-multiplikationstabellerna 1-10

-kommutativa lagen (t.ex 2x3, 3x2)

-prioriteringsregeln 

-multiplikation med uppställning

 

-division med delningsdivision och innehållsdivision

-division med rest

-sambandet mellan division och multiplikation

 

Efter varje avslutat kapitel genomför vi ett prov som är kopplat till Favorit matematik 3A.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: