👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De Abrahamitiska religionerna

Skapad 2019-10-30 14:36 i Nåntunaskolan Uppsala
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Visste du att de tre världsreligionerna Kristendom, Judendom och Islam har en koppling till varandra? I detta arbetsområde ska vi lära oss mer om dessa tre stora religioner i vår närhet och se vilka likheter och skillnader det finns mellan dem.

Innehåll

1. Konkretisering av syfte

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna: 

* berätta lite om kristendom, judendom och islam. Till exempel symbol, byggnad, heliga skrifter, viktiga personer.

berätta om någon högtid från varje religion och någon viktig berättelse från varje religion

* göra enklare jämförelser och hitta likheter och skillnader mellan religionerna

skriva korta faktameningar om varje religion

* återberätta några berättelser ur Bibeln

 

 2. Undervisningens innehåll 

 Vi kommer att arbeta på detta sätt: 

* se powerpoint-presentationer om de tre religionerna 

* titta på faktafilmer 

* lyssna på program om religionerna via UR skola

* lyssna på högläsning om olika religiösa berättelser

* diskutera i helklass, lärpar och lärgrupp

* skriva enklare faktameningar om varje religion

* göra planscher av olika slag där dina faktameningar tydligt syns

 

 3. Bedömningsuppgifter 

Du kommer att bedömas på följande:

* du kan vara en del av och ditt bidrag av klassens och gruppens diskussioner kring religionerna

* du kan skriva faktameningar om varje religion

* du kan i tal och text berätta kort om några viktiga informationer om varje religion. T.ex. symbol, heliga skrifter, byggnad, viktiga personer

* du kan samarbeta med andra klasskamrater. Båda som lärpar och i lärgrupp.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3

Matriser

SO
Kunskapskrav SO åk 1-3

Icke godtagbar nivå
Godtagbar nivå
Mänskliga rättigheter & barnets rättigheter
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
Normer och regler
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
Möten
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
Betalningsformer
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
Närområdet
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
Samhällsfunktioner
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
Att flytta
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
Miljön & hållbar utveckling
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
Trafiken
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
Hemortens historia
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
Jämföra förr och nu
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
Forntiden
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
Människans tidiga historia
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
Tidslinjer & tidsbegrepp
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Livsfrågor
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
Religion
 • SO  1-3
 • SO  1-3
 • SO   3
 • SO   3
 • SO   3
 • SO   3
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
Exempel från religioner
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
Bibeln, gudar och myter
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
Kristendomens roll
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
Samhällsfrågor
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
Söka information & sammanställa resultat
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
Göra undersökningar
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.