👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande text år 2-3

Skapad 2019-10-30 14:57 i Smedshagsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 2 – 3 Svenska Svenska som andraspråk
Träna att skriva berättande texter med röd tråd. En berättelse med en tydlig början, handling och slut.

Innehåll

Mål:

Skriva en berättande text med en tydlig röd tråd.

 

Skriva:

Skiva berättelser med tydlig handling. början, handling och ett slut.

Skriva med tydlig handstil

Skriva på berättelse på Ipad/dator

 

Arbetssätt:

Öva på att läsa texter och återberätta med en "röd tråd"

Skriva med stöd av bildsekvenser.

Skriva korta berättelser till bild

Arbeta med boken " Verktygslåda för texttyper"

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3

Matriser

Sv SvA
Berättande text år 2

Eleven når inte målen
Eleven är på god väg att nå målen
Eleven når målet
Eleven når målet med marginal
Aspekt 1
Skriva en berättande text med en tydlig röd tråd.
Eleven har inte visat tillräcklig kunskap
Eleven kan skriva berättande text med hjälp av vuxen med en inledning, handling och avslutning.
Eleven kan skriva berättande text med inledning, handling, och avslutning med hjälp av bildstöd.
Eleven kan skriva berättande text med inledning, handling och avslutning samt person- och miljöbeskrivning.
Ny aspekt
Sv 2-3 Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator
Eleven har ej visat tillräcklig kunskap
Eleven kan med stöd av vuxen skriva enkla texter med läslig handstil och på dator/Ipad
Eleven kan med hjälp av bildstöd skriva berättande texter med inledning, handling och avslutning på dator/Ipad.
Eleven kan utan bildstöd skriva berättande text med inledning, handling 0ch avslutning samt person- och miljöbeskrivning.
Ny aspekt