👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Filosofi

Skapad 2019-10-30 15:01 i Stiernhööksgymnasiet i Rättvik Rättvik
Gymnasieskola Filosofi

Innehåll

Grovplanering Filosofi

Material och uppgifter kommer både i Teams och här i Unikum. HT 2 pass/vecka och VT 1 pass/vecka.

V,45-47 Språkfilosofi 

V.47-48 Vad är verkligheten 

V.49-51 Vad är kunskap 

V.2-5 Värdefilosofi 

V.6-8 Vetenskapsteori

V.10-14 Nutida filosofi 

V.14-20 Fördjupning (Lov v.15-16 & 18)

 

Uppgifter

 • Vetenskapsteori

 • Etik och moral

 • Verklighet och kunskap

 • Språkfilosofi

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Existens och vetande, dels grundläggande teorier som behandlar begreppet verklighet och vad som kan tänkas existera, dels grundläggande kunskapsteori utifrån begreppet kunskap, begreppet sanning och vetandets olika former.
  Fio  -
 • Grundläggande vetenskapsteori och begrepp inom vetenskapen. Jämförelse mellan forskningsmetoder och traditioner inom humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap.
  Fio  -
 • Värdefilosofi, dels olika värdeteoretiska ståndpunkter och normativa etiska teorier som handlar om vad som är rätt och orätt samt vad som utmärker ett gott liv, dels samhällsfilosofi som handlar om vad som är rättvist och vad som utmärker ett gott samhälle. Exempel på teoriernas tillämpningar hämtas från privatliv, samhällsliv, kulturliv och vetenskap.
  Fio  -
 • Nutida filosofiska riktningar. Olika filosofiska förhållningssätt som präglar den aktuella diskussionen om existentiella frågor, etiken, samhället, språket, vetenskapen och verkligheten. Filosofiska aspekter på genusfrågor och frågor om hållbar utveckling.
  Fio  -
 • Språkfilosofi. Grundläggande begrepp, till exempel tolkning, precisering och definition. Teorier om språkets funktion och mening. Begreppsanalys och argumentationsanalys utifrån både språkfilosofisk och logisk förståelse av argumentationens konstruktion.
  Fio  -

Matriser

Fio
Filosofi

Språkfilosofi

 • Fio  -   Språkfilosofi. Grundläggande begrepp, till exempel tolkning, precisering och definition. Teorier om språkets funktion och mening. Begreppsanalys och argumentationsanalys utifrån både språkfilosofisk och logisk förståelse av argumentationens konstruktion.
E
C
A
Redogöra
Eleven redogör översiktligt för och diskuterar översiktligt och med enkla argument några frågor och teorier som gäller språkfilosofi.
Eleven redogör utförligt för och diskuterar utförligt och med välgrundade argument flera frågor och teorier som gäller språkfilosofi.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för och diskuterar utförligt och med välgrundade och nyanserade argument flera frågor och teorier som gäller språkfilosofi.
Begrepp
Dessutom använder eleven med viss säkerhet några relevanta filosofiska begrepp.
Dessutom använder eleven med viss säkerhet flera relevanta filosofiska begrepp.
Dessutom använder eleven med säkerhet flera relevanta filosofiska begrepp.
Filosofiska frågor
Eleven identifierar med viss säkerhet filosofiska frågor samt gör enkla analyser av några frågor och teorier som gäller språkfilosofi.
Eleven identifierar med viss säkerhet filosofiska frågor samt gör välgrundade analyser av några frågor och teorier som gäller språkfilosofi. Eleven formulerar sig självständigt i förhållande till valda källor.
Eleven identifierar med säkerhet filosofiska frågor samt gör välgrundade och nyanserade analyser av flera frågor och teorier som gäller språkfilosofi. Eleven formulerar sig självständigt i förhållande till valda källor.
Analysera
Elevens analyser leder fram till enkla förklaringar av dessa filosofiska frågor och teorier där några relevanta filosofiska begrepp används med viss säkerhet
Elevens analyser leder fram till välgrundade förklaringar av dessa filosofiska frågor och teorier där flera relevanta filosofiska begrepp används med viss säkerhet.
Elevens analyser leder fram till välgrundade och nyanserade förklaringar av dessa filosofiska frågor och teorier där flera relevanta filosofiska begrepp används med säkerhet. Utifrån sina analyser ställer eleven dessutom relevanta frågor och upptäcker nya relaterade frågor.
Ta ställning
Eleven tar ställning till filosofiska frågor och teorier genom att dra enkla slutsatser och värdera frågorna och teorierna med enkla omdömen.
Eleven tar ställning till filosofiska frågor och teorier genom att dra välgrundade slutsatser och värdera frågorna och teorierna med enkla omdömen
Eleven tar ställning till filosofiska frågor och teorier genom att dra välgrundade och nyanserade slutsatser och värdera frågorna och teorierna med nyanserade omdömen.
Urskilja och förklara
Eleven urskiljer och förklarar med viss säkerhet språkliga nyanser och logisk argumentation i olika sammanhang samt underbygger egna ställningstaganden i filosofiska frågor med enkla argument.
Eleven urskiljer och förklarar med viss säkerhet språkliga nyanser och logisk argumentation i olika sammanhang samt underbygger egna ställningstaganden i filosofiska frågor med välgrundade argument.
Eleven urskiljer och förklarar med säkerhet språkliga nyanser och logisk argumentation i olika sammanhang samt underbygger egna ställningstaganden i filosofiska frågor med välgrundade och nyanserade argument.

Vad är verkligheten?

 • Fio  -   Existens och vetande, dels grundläggande teorier som behandlar begreppet verklighet och vad som kan tänkas existera, dels grundläggande kunskapsteori utifrån begreppet kunskap, begreppet sanning och vetandets olika former.
E
C
A
Redogöra
Eleven redogör översiktligt för och diskuterar översiktligt och med enkla argument några frågor och teorier som gäller existens.
Eleven redogör utförligt för och diskuterar utförligt och med välgrundade argument flera frågor och teorier som gäller existens.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för och diskuterar utförligt och med välgrundade och nyanserade argument flera frågor och teorier som gäller existens.
Jämföra
Eleven gör också enkla jämförelser mellan olika filosofiska teorier.
Eleven gör också välgrundade jämförelser mellan olika filosofiska teorier.
Eleven gör också välgrundade och nyanserade jämförelser mellan olika filosofiska teorier.
Begrepp
Dessutom använder eleven med viss säkerhet några relevanta filosofiska begrepp.
Dessutom använder eleven med viss säkerhet flera relevanta filosofiska begrepp.
Dessutom använder eleven med säkerhet flera relevanta filosofiska begrepp.
Filosofiska frågor
Eleven identifierar med viss säkerhet filosofiska frågor samt gör enkla analyser av några frågor och teorier som gäller existens.
Eleven identifierar med viss säkerhet filosofiska frågor samt gör välgrundade analyser av några frågor och teorier som gäller existens. Eleven formulerar sig självständigt i förhållande till valda källor.
Eleven identifierar med säkerhet filosofiska frågor samt gör välgrundade och nyanserade analyser av flera frågor och teorier som gäller existens. Eleven formulerar sig självständigt i förhållande till valda källor.
Analysera
Elevens analyser leder fram till enkla förklaringar av dessa filosofiska frågor och teorier där några relevanta filosofiska begrepp används med viss säkerhet.
Elevens analyser leder fram till välgrundade förklaringar av dessa filosofiska frågor och teorier där flera relevanta filosofiska begrepp används med viss säkerhet.
Elevens analyser leder fram till välgrundade och nyanserade förklaringar av dessa filosofiska frågor och teorier där flera relevanta filosofiska begrepp används med säkerhet. Utifrån sina analyser ställer eleven dessutom relevanta frågor och upptäcker nya relaterade frågor.
Ta ställning
Eleven tar ställning till filosofiska frågor och teorier genom att dra enkla slutsatser och värdera frågorna och teorierna med enkla omdömen.
Eleven tar ställning till filosofiska frågor och teorier genom att dra välgrundade slutsatser och värdera frågorna och teorierna med enkla omdömen.
Eleven tar ställning till filosofiska frågor och teorier genom att dra välgrundade och nyanserade slutsatser och värdera frågorna och teorierna med nyanserade omdömen.
Argumentera
Eleven urskiljer och förklarar med viss säkerhet språkliga nyanser och logisk argumentation i olika sammanhang samt underbygger egna ställningstaganden i filosofiska frågor med enkla argument.
Eleven urskiljer och förklarar med viss säkerhet språkliga nyanser och logisk argumentation i olika sammanhang samt underbygger egna ställningstaganden i filosofiska frågor med välgrundade argument.
Eleven urskiljer och förklarar med säkerhet språkliga nyanser och logisk argumentation i olika sammanhang samt underbygger egna ställningstaganden i filosofiska frågor med välgrundade och nyanserade argument.

Vad är kunskap?

 • Fio  -   Existens och vetande, dels grundläggande teorier som behandlar begreppet verklighet och vad som kan tänkas existera, dels grundläggande kunskapsteori utifrån begreppet kunskap, begreppet sanning och vetandets olika former.
E
C
A
Redogöra
Eleven redogör översiktligt för och diskuterar översiktligt och med enkla argument några frågor och teorier som gäller kunskap.
Eleven redogör utförligt för och diskuterar utförligt och med välgrundade argument flera frågor och teorier som gäller kunskap.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för och diskuterar utförligt och med välgrundade och nyanserade argument flera frågor och teorier som gäller kunskap.
Jämföra
Eleven gör också enkla jämförelser mellan olika filosofiska teorier.
Eleven gör också välgrundade jämförelser mellan olika filosofiska teorier.
Eleven gör också välgrundade och nyanserade jämförelser mellan olika filosofiska teorier.
Begrepp
Dessutom använder eleven med viss säkerhet några relevanta filosofiska begrepp.
Dessutom använder eleven med viss säkerhet flera relevanta filosofiska begrepp.
Dessutom använder eleven med säkerhet flera relevanta filosofiska begrepp.
Filosofiska frågor
Eleven identifierar med viss säkerhet filosofiska frågor samt gör enkla analyser av några frågor och teorier som gäller kunskap.
Eleven identifierar med viss säkerhet filosofiska frågor samt gör välgrundade analyser av några frågor och teorier som gäller kunskap. Eleven formulerar sig självständigt i förhållande till valda källor.
Eleven identifierar med säkerhet filosofiska frågor samt gör välgrundade och nyanserade analyser av flera frågor och teorier som gäller kunskap. Eleven formulerar sig självständigt i förhållande till valda källor.
Analysera
Elevens analyser leder fram till enkla förklaringar av dessa filosofiska frågor och teorier där några relevanta filosofiska begrepp används med viss säkerhet.
Elevens analyser leder fram till välgrundade förklaringar av dessa filosofiska frågor och teorier där flera relevanta filosofiska begrepp används med viss säkerhet.
Elevens analyser leder fram till välgrundade och nyanserade förklaringar av dessa filosofiska frågor och teorier där flera relevanta filosofiska begrepp används med säkerhet. Utifrån sina analyser ställer eleven dessutom relevanta frågor och upptäcker nya relaterade frågor.
Ta ställning
Eleven tar ställning till filosofiska frågor och teorier genom att dra enkla slutsatser och värdera frågorna och teorierna med enkla omdömen.
Eleven tar ställning till filosofiska frågor och teorier genom att dra välgrundade slutsatser och värdera frågorna och teorierna med enkla omdömen.
Eleven tar ställning till filosofiska frågor och teorier genom att dra välgrundade och nyanserade slutsatser och värdera frågorna och teorierna med nyanserade omdömen.
Argumentera
Eleven urskiljer och förklarar med viss säkerhet språkliga nyanser och logisk argumentation i olika sammanhang samt underbygger egna ställningstaganden i filosofiska frågor med enkla argument.
Eleven urskiljer och förklarar med viss säkerhet språkliga nyanser och logisk argumentation i olika sammanhang samt underbygger egna ställningstaganden i filosofiska frågor med välgrundade argument.
Eleven urskiljer och förklarar med säkerhet språkliga nyanser och logisk argumentation i olika sammanhang samt underbygger egna ställningstaganden i filosofiska frågor med välgrundade och nyanserade argument.

Värdefilosofi

 • Fio  -   Värdefilosofi, dels olika värdeteoretiska ståndpunkter och normativa etiska teorier som handlar om vad som är rätt och orätt samt vad som utmärker ett gott liv, dels samhällsfilosofi som handlar om vad som är rättvist och vad som utmärker ett gott samhälle. Exempel på teoriernas tillämpningar hämtas från privatliv, samhällsliv, kulturliv och vetenskap.
E
C
A
Redogöra
Eleven redogör översiktligt för och diskuterar översiktligt och med enkla argument några frågor och teorier som gäller värdefilosofi, samhällsfilosofi.
Eleven redogör utförligt för och diskuterar utförligt och med välgrundade argument flera frågor och teorier som gäller värdefilosofi, samhällsfilosofi.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för och diskuterar utförligt och med välgrundade och nyanserade argument flera frågor och teorier som gäller värdefilosofi, samhällsfilosofi.
Jämföra
Eleven gör också enkla jämförelser mellan olika filosofiska teorier.
Eleven gör också välgrundade jämförelser mellan olika filosofiska teorier.
Eleven gör också välgrundade och nyanserade jämförelser mellan olika filosofiska teorier.
Begrepp
Dessutom använder eleven med viss säkerhet några relevanta filosofiska begrepp.
Dessutom använder eleven med viss säkerhet flera relevanta filosofiska begrepp.
Dessutom använder eleven med säkerhet flera relevanta filosofiska begrepp.
Filosofiska frågor
Eleven identifierar med viss säkerhet filosofiska frågor samt gör enkla analyser av några frågor och teorier som gäller värdefilosofi, samhällsfilosofi.
Eleven identifierar med viss säkerhet filosofiska frågor samt gör välgrundade analyser av några frågor och teorier som gäller värdefilosofi, samhällsfilosof. Eleven formulerar sig självständigt i förhållande till valda källor.
Eleven identifierar med säkerhet filosofiska frågor samt gör välgrundade och nyanserade analyser av flera frågor och teorier som gäller värdefilosofi, samhällsfilosofi. Eleven formulerar sig självständigt i förhållande till valda källor.
Analysera
Elevens analyser leder fram till enkla förklaringar av dessa filosofiska frågor och teorier där några relevanta filosofiska begrepp används med viss säkerhet.
Elevens analyser leder fram till välgrundade förklaringar av dessa filosofiska frågor och teorier där flera relevanta filosofiska begrepp används med viss säkerhet.
Elevens analyser leder fram till välgrundade och nyanserade förklaringar av dessa filosofiska frågor och teorier där flera relevanta filosofiska begrepp används med säkerhet. Utifrån sina analyser ställer eleven dessutom relevanta frågor och upptäcker nya relaterade frågor.
Ta ställning
Eleven tar ställning till filosofiska frågor och teorier genom att dra enkla slutsatser och värdera frågorna och teorierna med enkla omdömen.
Eleven tar ställning till filosofiska frågor och teorier genom att dra välgrundade slutsatser och värdera frågorna och teorierna med enkla omdömen.
Eleven tar ställning till filosofiska frågor och teorier genom att dra välgrundade och nyanserade slutsatser och värdera frågorna och teorierna med nyanserade omdömen.
Argumentera
Eleven urskiljer och förklarar med viss säkerhet språkliga nyanser och logisk argumentation i olika sammanhang samt underbygger egna ställningstaganden i filosofiska frågor med enkla argument.
Eleven urskiljer och förklarar med viss säkerhet språkliga nyanser och logisk argumentation i olika sammanhang samt underbygger egna ställningstaganden i filosofiska frågor med välgrundade argument.
Eleven urskiljer och förklarar med säkerhet språkliga nyanser och logisk argumentation i olika sammanhang samt underbygger egna ställningstaganden i filosofiska frågor med välgrundade och nyanserade argument.

Vetenskapsteori

 • Fio  -   Grundläggande vetenskapsteori och begrepp inom vetenskapen. Jämförelse mellan forskningsmetoder och traditioner inom humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap.
E
C
A
Redogöra
Eleven redogör översiktligt för och diskuterar översiktligt och med enkla argument några frågor och teorier som vetenskap.
Eleven redogör utförligt för och diskuterar utförligt och med välgrundade argument flera frågor och teorier som gäller vetenskap.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för och diskuterar utförligt och med välgrundade och nyanserade argument flera frågor och teorier som gäller vetenskap.
Jämföra
Eleven gör också enkla jämförelser mellan olika filosofiska teorier.
Eleven gör också välgrundade jämförelser mellan olika filosofiska teorier.
Eleven gör också välgrundade och nyanserade jämförelser mellan olika filosofiska teorier.
Begrepp
Dessutom använder eleven med viss säkerhet några relevanta filosofiska begrepp.
Dessutom använder eleven med viss säkerhet flera relevanta filosofiska begrepp.
Dessutom använder eleven med säkerhet flera relevanta filosofiska begrepp.
Filosofiska frågor
Eleven identifierar med viss säkerhet filosofiska frågor samt gör enkla analyser av några frågor och teorier som gäller vetenskap.
Eleven identifierar med viss säkerhet filosofiska frågor samt gör välgrundade analyser av några frågor och teorier som gäller vetenskap. Eleven formulerar sig självständigt i förhållande till valda källor.
Eleven identifierar med säkerhet filosofiska frågor samt gör välgrundade och nyanserade analyser av flera frågor och teorier som gäller vetenskap. Eleven formulerar sig självständigt i förhållande till valda källor.
Analysera
Elevens analyser leder fram till enkla förklaringar av dessa filosofiska frågor och teorier där några relevanta filosofiska begrepp används med viss säkerhet.
Elevens analyser leder fram till välgrundade förklaringar av dessa filosofiska frågor och teorier där flera relevanta filosofiska begrepp används med viss säkerhet.
Elevens analyser leder fram till välgrundade och nyanserade förklaringar av dessa filosofiska frågor och teorier där flera relevanta filosofiska begrepp används med säkerhet. Utifrån sina analyser ställer eleven dessutom relevanta frågor och upptäcker nya relaterade frågor.
Ta ställning
Eleven tar ställning till filosofiska frågor och teorier genom att dra enkla slutsatser och värdera frågorna och teorierna med enkla omdömen.
Eleven tar ställning till filosofiska frågor och teorier genom att dra välgrundade slutsatser och värdera frågorna och teorierna med enkla omdömen.
Eleven tar ställning till filosofiska frågor och teorier genom att dra välgrundade och nyanserade slutsatser och värdera frågorna och teorierna med nyanserade omdömen.
Argumentera
Eleven urskiljer och förklarar med viss säkerhet språkliga nyanser och logisk argumentation i olika sammanhang samt underbygger egna ställningstaganden i filosofiska frågor med enkla argument.
Eleven urskiljer och förklarar med viss säkerhet språkliga nyanser och logisk argumentation i olika sammanhang samt underbygger egna ställningstaganden i filosofiska frågor med välgrundade argument.
Eleven urskiljer och förklarar med säkerhet språkliga nyanser och logisk argumentation i olika sammanhang samt underbygger egna ställningstaganden i filosofiska frågor med välgrundade och nyanserade argument.

Nutida filosofi

 • Fio  -   Nutida filosofiska riktningar. Olika filosofiska förhållningssätt som präglar den aktuella diskussionen om existentiella frågor, etiken, samhället, språket, vetenskapen och verkligheten. Filosofiska aspekter på genusfrågor och frågor om hållbar utveckling.
E
C
A
Redogöra
Eleven redogör översiktligt för och diskuterar översiktligt och med enkla argument några frågor och teorier som gäller nutida filosofiska riktningar.
Eleven redogör utförligt för och diskuterar utförligt och med välgrundade argument flera frågor och teorier som gäller nutida filosofiska riktningar.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för och diskuterar utförligt och med välgrundade och nyanserade argument flera frågor och teorier som gäller nutida filosofiska riktningar.
Begrepp
Dessutom använder eleven med viss säkerhet några relevanta filosofiska begrepp.
Dessutom använder eleven med viss säkerhet flera relevanta filosofiska begrepp.
Dessutom använder eleven med säkerhet flera relevanta filosofiska begrepp.
Filosofiska frågor
Eleven identifierar med viss säkerhet filosofiska frågor samt gör enkla analyser av några frågor och teorier som gäller nutida filosofiska riktningar.
Eleven identifierar med viss säkerhet filosofiska frågor samt gör välgrundade analyser av några frågor och teorier som gäller nutida filosofiska riktningar. Eleven formulerar sig självständigt i förhållande till valda källor.
Eleven identifierar med säkerhet filosofiska frågor samt gör välgrundade och nyanserade analyser av flera frågor och teorier som gäller nutida filosofiska riktningar. Eleven formulerar sig självständigt i förhållande till valda källor.
Analysera
Elevens analyser leder fram till enkla förklaringar av dessa filosofiska frågor och teorier där några relevanta filosofiska begrepp används med viss säkerhet.
Elevens analyser leder fram till välgrundade förklaringar av dessa filosofiska frågor och teorier där flera relevanta filosofiska begrepp används med viss säkerhet.
Elevens analyser leder fram till välgrundade och nyanserade förklaringar av dessa filosofiska frågor och teorier där flera relevanta filosofiska begrepp används med säkerhet. Utifrån sina analyser ställer eleven dessutom relevanta frågor och upptäcker nya relaterade frågor.
Ta ställning
Eleven tar ställning till filosofiska frågor och teorier genom att dra enkla slutsatser och värdera frågorna och teorierna med enkla omdömen.
Eleven tar ställning till filosofiska frågor och teorier genom att dra välgrundade slutsatser och värdera frågorna och teorierna med enkla omdömen.
Eleven tar ställning till filosofiska frågor och teorier genom att dra välgrundade och nyanserade slutsatser och värdera frågorna och teorierna med nyanserade omdömen.
Argumentera
Eleven urskiljer och förklarar med viss säkerhet språkliga nyanser och logisk argumentation i olika sammanhang samt underbygger egna ställningstaganden i filosofiska frågor med enkla argument.
Eleven urskiljer och förklarar med viss säkerhet språkliga nyanser och logisk argumentation i olika sammanhang samt underbygger egna ställningstaganden i filosofiska frågor med välgrundade argument.
Eleven urskiljer och förklarar med säkerhet språkliga nyanser och logisk argumentation i olika sammanhang samt underbygger egna ställningstaganden i filosofiska frågor med välgrundade och nyanserade argument.