Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Estetisk verksamhet

Skapad 2019-10-30 15:16 i Egebyskolan Mjölby
Grundsärskola F – 9 Estetisk verksamhet
Eleven ska genom estetisk verksamhet utveckla kunskaper hur man skapar och gestaltar genom bild, färg, form och struktur. Eleven ska få välja och använda olika material, tekniker, redskap och verktyg för sitt skapande. Eleven ska få undersöka olika konstformer och tidsepoker och få använda ord, begrepp och symboler inom ämnet.

Innehåll

Målet med undervisningen

Målet med undervisningen är att eleven ska:

-  framställa bilder i olika former och tekniker

- välja och använda olika material, tekniker, redskap och verktyg i bildarbetet

- undersöka vilka budskap olika bilder kan  förmedla

- identifiera/använda ord, begrepp och symboler på ett relevant sätt kring ämnet bild genom att visa igenkännande och samspela

 

Så här ska vi arbeta

Under höstterminens torsdagar 2019 på estet lektionen (10,00-10,30/10,30-11,00) kommer vi jobba med skapande och bildframställning på olika sätt:

- Imiterande och fritt

- Färg, form och struktur och dess betydelse för bildens uttryck

- Material som kan användas vid framställning av bilder och föremål. Kombinationer av material ex nytt eller återanvänt.

- Verktyg, redskap, instrument som kan användas i estetisk verksamhet

- Bildtekniker, ex teckning, målning och modellering

- Bilder som är aktuella för eleven och vilka  budskap de förmedlar

- Arbetsbeskrivningar

- Genom ord, begrepp och symboler kommunicera om bilder  och för att utvärdera arbetsprocesser

 

 

Det här ska bedömas

Eleven kommer att bedömas hur:

- eleven kan framställa bilder i olika former och med olika tekniker

- eleven väljer och använder material, tekniker, redskap och verktyg i bildarbetet

- eleven undersöker vilka budskap olika bilder kan förmedla

- eleven identifierar/använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
  ES  1-9
 • Färg, form och struktur, samt deras betydelse för bilders och föremåls uttryck.
  ES  1-9
 • Material som kan användas vid framställning av bilder och föremål, Deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur materialet kan kombineras med digital teknik.
  ES  1-9
 • Verktyg, redskap, instrument och maskiner som kan användas i estetisk verksamhet.
  ES  1-9
 • Bildtekniker, till exempel teckning, målning och modellering.
  ES  1-9
 • Arbetsbeskrivningar såväl med som utan digitala verktyg
  ES  1-9
 • Konst, arkitektur och design i samhället.
  ES  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om bilder, musik och slöjd och för att utvärdera arbetsprocesser.
  ES  1-9
 • Material som kan användas vid framställning av bilder och föremål, till exempel färg, lera, metall, textil och trä.
  ES  1-3
 • Verktyg, redskap och instrument som kan användas i estetisk verksamhet.
  ES  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om bilder, musik och slöjd.
  ES  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i att framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.
  ES   9
 • Eleven deltar i att välja och använda material, tekniker, redskap och verktyg i bild- och slöjdarbetet.
  ES   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspel.
  ES   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: