Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på NO - Ämnen runt omkring oss, åk 6

Skapad 2019-10-30 15:25 i Segerstaskolan Knivsta
Grundskola 6 Kemi
Var finns kol i naturen? Kan man säga att olja är ett fossil? Vad är det för skillnad på bergart och mineral? Känner du till några viktiga metaller som vi människor behöver?

Innehåll

Syftet med kapitlet är att:

 • du ska veta mer om ämnen som finns runt omkring oss.
 • du ska kunna ge en enkel förklaring till begreppen atom, molekyl och grundämne,
 • du ska veta att grundämnen kan ingå i kemiska föreningar och bilda nya ämnen med nya egenskaper.
 • du ska förstå att grundämnen ingår i olika kretslopp och känna till kolets kretslopp.
 • du ska veta hur viktiga metaller är för oss och kunna ge exempel på vad vi använder dem till.
 • du ska få en överblick över förloppet från brytning av malm till färdig produkt och kunna enkelt beskriva processen.
 • du ska också förstå att människans handlingar påverkar miljön och kunna föra en diskussion om återvinning.

 

Mål:

 • kunna förklara vad en atom och en molekyl är.
 • veta vad ett grundämne är och ge exempel.
 • veta vad en kemisk förening är och ge exempel.
 • veta att ämnen har olika egenskaper.
 • kunna berätta om kolets kretslopp i naturen.
 • veta vad människan kan använda olika metaller till.
 • kunna förklara hur man kan få fram metaller ur malmer.
 • veta varför man återvinner några ämnen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: