Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktatexter åk 4 HT19

Skapad 2019-10-30 15:46 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Skriva en faktatext
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
Hur skriver man en spännande och bra faktatext? Vi ska jobba med att skriva faktatexter och använda oss av en planering för hur man börjar skriva texten och få med allt som behövs för en bra faktatext.

Innehåll

Mål

Syftet med arbetsområdet är att eleverna ska få en ökad kunskap kring texttypen faktatext - att veta som som urskiljer faktatexten från andra texttyper samt kunna producera en egen faktatext.

 

Arbetets innehåll

Eleven ska välja ut ett djur.

Vi ska följa en planering för hur man börjar skriva en faktatext enligt dessa punkter:

 1. Välj djur
 2. Läs om ditt djur i boken
 3. Gör en tankekarta
 4. Skriv ihop en faktatext utifrån åtta områden:

VAR LEVER DET? (VÄRLDSDEL? MILJÖ?)

STORLEK OCH UTSEENDE

FÖDA (VAD ÄTER DEN? NÄRING?)

FORTPLANTNING (UNGAR)

BETEENDE (JAKT, PARNING, SOVER M.M.)

SPECIALITETER (UNIKT FÖR DEN ARTEN)

FIENDER?

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN FÖR MÄNNISKOR (JAKT? NATURLÄKEMEDEL?)

 

Arbetssätt och redovisningsform

Vi ska prata på lektionerna och ha genomgång på hur man skriver en bra faktatext. Vad behöver man tänka på när man skriver en faktatext?

Vi kommer att läsa faktaböcker, skapa tankekarta och skriva en faktatext med eget språk utifrån tankekartan.

 

Visa din kunskap - Bedömning

Bedömningen sker utifrån elevens muntliga och skriftliga produktion.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6

Matriser

Sv SvA
Faktatexter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll/Struktur
Att skriva med innehåll och struktur
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
Du har skrivit en faktatext med enkelt innehåll och i huvudsak fungerande struktur.
Du har skrivit en faktatext med utvecklat innehåll och fungerande struktur.
Du har skrivit en faktatext med väl utvecklat innehåll och i väl fungerande struktur.
Skrivregler/Stavning
Att använda de svenska skriv- och stavningsreglerna
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
Du visar viss säkerhet när det gäller stavning. Du visar viss säkerhet när det gäller de svenska skrivreglerna, t.ex. användning av skiljetecken.
Du visar god säkerhet när det gäller stavning. Du visar god säkerhet när det gäller de svenska skrivreglerna, t.ex. användning av skiljetecken.
Du visar mycket god säkerhet när det gäller stavning. Du visar mycket god säkerhet när det gäller de svenska skrivreglerna, t.ex. användning av skiljetecken.
Presentation & Bild
 • Sv  E 6
Du har presenterat din faktatext på ett godtagbart sätt och har valt ut en bild med koppling till sin text.
Du har presenterat din faktatext på ett relativt bra sätt och har valt ut en bild med koppling till sin text.
Du har presenterat din faktatext på ett bra sätt och har med en bild med koppling till sin text.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: