Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 3

Skapad 2019-10-30 15:55 i Balltorpsskolan Mölndals Stad
Vi jobbar med matteboken Favorit matematik och praktiskt material vid sidan om. Dessutom varvar vi med pedagogiska appar och spel.
Grundskola 3 Matematik
I år 3 kommer du att utveckla dina matematiska kunskaper. Du kommer till exempel att få lära dig mer om de fyra räknesätten, klockan, längd, vikt och volym. Du kommer också att få lösa matematiska problem.

Innehåll

Vad vi ska lära oss?

 • Talen 0-1000
 • Positionssystemet - tusental, hundratal, tiotal och ental
 • Likhetstecknets betydelse och hur det används vid beräkningar
 • Addition och subtraktion med och utan tiotalsövergång
 • Addition och subtraktion med uppställning
 • Sambandet mellan addition och multiplikation
 • Multiplikationstabellerna 0-10
 • Division - delningsdivision och innehållsdivision
 • Sambandet mellan multiplikation och division
 • Strategier för problemlösning.
 • Tid
 • Bråk
 • Längd
 • Vikt
 • Volym
 • Geometriska objekt

Så här arbetar vi för att nå målen:

 • Gemensamma genomgångar.
 • Diskutera och resonera matematik och matematiska begrepp.
 • Laborativt med konkret material.
 • Arbete i lärobok
 • Färdighetsträning på iPad.
 • Spela mattespel.
 • Lösa matematiska problem enskilt och i grupp.

Under året ska du få visa att du kan:

 • talen 0-1000
 • dela upp tal i tusental, hundratal, tiotal och ental
 • använda likhetstecknet på rätt sätt
 • använda huvudräkning, vid addition och subtraktion, inom talområdet 0-200
 • använda uppställning vid addition och subtraktion
 • förstå att multiplikation är upprepad addition
 • multiplicera med talen 0-10
 • se kopplingen mellan multiplikation och division
 • lösa uppgifter med division
 • använda begreppen för bråktal
 • avläsa tid på analog och digital klocka
 • några strategier för att lösa matematiska problem
 • använda mätverktyg och känna till längdenheterna
 • använda mätverktyg och känna till viktenheterna
 • använda mätverktyg och känna till volymenheterna
 • känna igen, namnge och skapa geometriska objekt

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: