Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA-tema "Balansera väga" Vasa år 1

Skapad 2019-10-30 16:51 i Vasaskolan Mjölby
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Vad är balans? Kan du balansera? Hur blir det balans? Hur kommer det sig att något stort kan vara lättare än något som är mindre till storleken? Vi ska fundera, diskutera och undersöka för att söka svar på dessa och andra frågor som vi ställer oss i NTA-temat "BALANSERA VÄGA".

Innehåll

Målet med undervisningen:

Målet med det här temat är att du ska lära dig om balans och vägning. Vad balans är, hur det blir balans och hur man kan balansera saker. Att saker har en vikt och en volym. Du kommer att få lära dig begrepp som t.ex. balans, jämvikt, tyngdpunkt, stödpunkt, vikt, volym, tyngre och lättare. Du ska få lära dig att använda balansbräda och våg.

Ett annat mål är att du ska få testa på att arbeta med ett naturvetenskapligt arbetssätt. Ord och begrepp som anknyter till arbetssättet och som vi kommer träna på att använda är: hypotes, resultat, jämföra och slutsats.

 

Så här ska vi arbeta:

Vi kommer att:

 • göra naturvetenskapliga undersökningar.
 • se på korta små filmer.
 • läsa texter.

Under arbetsområdet kommer du att få testa att använda ett naturvetenskapligt arbetssätt. Du kommer att få öva dig på att:

 • göra förutsägelse/ställa hypotes om vad du tror kommer hända i olika undersökningar.
 • pröva, testa och se hur resultatet blev.  
 • träna på att dokumentera resultatet och jämföra med andra. 
 • med hjälp dra slutsatser.

Vi kommer arbeta i par/ små grupper där vi får träna extra mycket på samarbete och att lyssna på kompisar och deras argument.

Vi kommer arbeta med detta två till tre pass i veckan under v.45-50.

 

 Det här ska bedömas:

 Vi kommer titta på din förmåga att:

 • vara aktiv och bidra till arbetet i gruppen.
 • med lite hjälp kunna formulera en enkel hypotes, utföra undersökningen, göra en enkel dokumentation samt kunna prata om resultatet.
 • resonera och reflektera kring balans och vikt.
 • kunna använda några av de begrepp som hör ihop med temat.

Bedömningen kommer att ske fortlöpande under framförallt slutet av perioden.

  

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: