Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Snick och Snack i Kungaskogen

Skapad 2019-10-30 18:18 i Romelanda familjedaghem Kungälv
Förskola
Tillsammans med vännerna i Kungaskogen lär vi oss hur man ska vara goda vänner och bra kompisar. Vi lär oss också hur vi är rädda om våra djur och vår natur.

Innehåll

Vår målgrupp i vårt temarbete är vår storbarnsgrupp som består av 13 barn i åldern 4-6 år. Vi vill få ihop barnen och få alla att må bra genom att känna sig delaktiga och viktiga. Väcka tankar kring hur en bra kompis ska vara och att man själv är en bra kompis. Boken om vännerna i Kungaskogen är ett bra verktyg för att på ett lekfullt och roligt sätt försöka nå dit.

I materialet om vännerna i Kungaskogen träffar vi ekorren Snick som är bra på matematik, han lär oss göra ritningar och tänka matematiskt.

Snicks bästa kompis, igelkotten Snack gillar att rimma och han kan även kommunicera med tecken som han lär oss.

Vi träffar också räven Raffe som är bra på att bygga, mäta och konstruera saker. Han har en fin verktygslåda med olika verktyg .

Kaninen Bitis är ännu en kompis vi träffar i skogen och hon är lite blyg och försiktig men hon springer fortast i hela skogen.

Skogens konung, älgen Älgvis är en klok och förståndig älg som hjälper till när vännerna är ledsna eller ensamma. Han lär dem om vänskap och rättvisa.


Mål med temat

Med boken och det övriga material vi kommer använda för att lära känna vännerna i Kungaskogen vill vi på ett roligt och lärorikt sätt bli bra kompisar, både mot varandra och mot våra djur. Vi lär oss om naturen och att vara rädda om den. Genom vårt kojbygge får vi utmaningar i matematik och att hitta tekniska lösningar. Vi vill visa hur viktigt det är med samarbete och att låta alla vara med.

 

Utförandet

Vi läser boken, både genom högläsning i storgrupp och även i mindre grupper. Till hjälp använder vi bilder på flanotavlan. Med ipadsen tittar vi på vännerna och lär oss danser och sånger. Vi har också alla Kungaskogens vänner som handdockor och de är med i samlingarna.

Vi arbetar med några sidor åt gången och presenterar vännerna i tur och ordning då de dyker upp i boken. 

Alla barn får med hjälp av linjaler i olika former gör sina egna ritningar på kojor med olika geometriska figurer. Vi funderar och tittar på varandras ritningar. Vilka former, vad behövs för att bygga en koja, vilka färger ska vi måla med osv? Hur kommer man upp i en trädkoja?Tillsammans bestämmer barnen att vi ska bygga en liten koja först, en inomhuskoja där handdockorna kan leka.

Vi målar glasspinnar/brädor och klär en stor kartong med dem, sen bygger vi tak, fönster och dörrar.

Till våren vill de bygga en riktig koja ute i skogen där de själva får plats. Vi kommer följa boken och vi uppdaterar  planeringen vid varje ny termin.

 

 

Utvärdering och reflektion

-Hur gick det? Var nåt svårt? Vad blev bra? Nådde vi våra mål? 
 Uppföljning varje termin med hjälp av:

 • observationer, 
 • reflektioner och intervjuer med barnen, 
 • pedagogisk dokumentation 

-Behövs  förändringar och /eller nya arbetssätt och metoder? Varför och på vilket sätt?

-Har det tillkommit nya mål?

-Hur har barnen uppfattat detta?

-Vad har barnen varit intresserade av, vad var svårt, roligt osv.

  

Kopplingar till läroplanen

 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
 • medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: