Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO åk 1

Skapad 2019-10-30 18:40 i Segerstaskolan Knivsta
Grundskola F – 3 NO (år 1-3)
Vad händer i naturen under ett år? Vad är en livscykel och hur beskriver jag det? Vad är en näringskedja?

Innehåll

Detta kommer du att få lära dig:

 • Vad en årstid är och vad som händer i naturen under olika tider under året.
 • Några djurs och växters olika livscykler.
 • Beskriva och sortera djur utifrån olika egenskaper.

Så här kommer vi att arbeta i klassrummet:

 • Vi kommer att samtala.
 • Vi kommer att se filmer, läsa och lyssna på texter.
 • Vi kommer att skriva.
 • Vi kommer att gå på utflykter för att se vad som händer i naturen.
 • Vi kommer att följa ett årstidsträd.
 • Vi kommer att undersöka saker.
 • Vi kommer att skapa.

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • Föra och delta i enkla samtal och resonemang om vad som sker i naturen under olika årstider.
 • Beskriva och sortera djur utifrån olika egenskaper.
 • Berätta om några djur och växters livscykler.

 

Ditt lärande kommer att dokumenteras:

 • I din temabok.
 • Extra arbetsblad.
 • Skapande som vi gör under arbetets gång.
 • I unikum varje termin.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: