Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Informationssökning i olika medier

Skapad 2019-10-30 19:05 i Hammars grundsärskola Kristianstad
Arbete med olika typer av medier.
Grundsärskola F – 9 Vardagsaktiviteter
Informationssökning via olika källor.

Innehåll

Ämne:

Vardagsaktivitet

Tidsram: 45-51

Arbetsområde med centralt innehåll:

 

Information i såväl digitala som andra medier.

Förmågor att utveckla:

Du ska utveckla din förmåga att inhämta information från olika källor.

Syfte:

Undervisningen inom ämnesområdet vardagsaktiviteter ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om mönster och rutiner som ingår i vardagen. Genom undervisningen inom ämnesområdet vardagsaktiviteter ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

·         söka information om service- och kulturutbud

·         använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

Arbetssätt:

Du kommer utifrån din förmåga att delta i olika aktiviteter och inhämta information i såväl digitala som andra källor.

Du kommer erbjudas att delta i aktiviteter gällande informationssökning i olika medier och källor.

Du kommer tillsammans med en kompis få söka relevant information via exempelvis Goggle.

Vi kommer att besöka skolans bibliotek.

 

 

Bedömning:

Vad?

Eleven kan delta i att hämta information från olika källor. Vi söker information i faktaböcker, Goggle samt Bibliotek. 

Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.

Hur?

Du kommer att bedömas genom observation.

 

Omdöme:

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden, och
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Metoder för att söka information från olika källor såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att hämta information om samhället från givna källor och bidrar till resonemang om informationens användbarhet.
  SO  E 6
 • Eleven kan på ett delvis fungerande sätt hämta information om samhället från givna källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  SO  C 6
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt hämta information om samhället från givna källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
  SO  A 6

Matriser

VAA
Informationssökning i olika medier

Vardagsaktivitet - Informationssökning via olika källor.

 • VAA  4-6   Information i såväl digitala som andra medier.
 • VAA  4-6   Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet vardagsaktiviteter för att till exempel kommunicera om vardagsliv och samhälle.
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: