Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva texter för olika syften och mottagare

Skapad 2019-10-30 19:43 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola F
‏Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

Innehåll

Mål

Du ska:
- känna till några olika textgenrer och vad som är kännetecknar dessa,
-  läsa och förstå olika slags texter,
-  skriva olika slags texter,
-  återberätta vad en text handlar om,
- uttrycka egna åsikter och
- delta i samtal om texternas innehåll och form.

Arbetssätt

  • Du kommer att tillsammans med din lärare och dina kamrater att läsa, bearbeta, samtala om och skriva berättande och återberättande texter, faktatexter, argumenterande texter och instruerande texter. 
  • Vi ska granska vad som är typiskt för olika typer av texter.Vi kommer att samtala om och diskutera texterna vi arbetar med.
  • Du ska träna sig att lyssna och återberätta samt ge och ta emot respons.
  • Vi ska läsa texter och bearbeta dem på olika sätt t ex översätta/förklara svåra ord, svara på frågor, fundera över vad man själv tycker om olika ämnen.
  • Vi kommer att söka information i texterna.
  • Vi ska skriva egna texter tillsammans, i mindre grupper och enskilt. När vi skriver tillsammans ska vi prata om hur man kan formulera sig, vilka ord som är bra att använda i olika fall, hur texten kan utformas, om innehåll. 
  • Vi kommer också att prata om skrivregler, punkt,  stavning och liknande.

Bedömning

Vi ska bedöma:
- dina kunskaper om olika slags texter och vad som kännetecknar dessa,
- din förmåga att läsa och förstå det du läser,
- om du kan återberätta innehållet i en text så att andra förstår,
- hur du deltar i samtal,
- din förmåga att skriva olika slags texte

Matriser

Modersmål åk 4-6

Ännu ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Läsa med flyt
Jag kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med visst flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier.
Jag kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med relativt gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier.
Jag kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, använda lässtrategier.
Läsförståelse
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar jag på grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar jag på god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar jag på mycket god läsförståelse.
Resonera om budskap
Jag kan utifrån egna erfarenheter och referensramar föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.
Jag kan utifrån egna erfarenheter och referensramar föra utvecklade och underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.
Jag kan utifrån egna erfarenheter och referensramar föra välutvecklade och underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.
Uttrycka sig i skrift
Jag kan, utifrån mitt modersmåls särdrag, uttrycka mig enkelt i skrift med viss språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
Jag kan, utifrån mitt modersmåls särdrag, uttrycka mig utvecklat i skrift med relativt god språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
Jag kan, utifrån mitt modersmåls särdrag, uttrycka mig välutvecklat i skrift med god språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
Skrivregler
Jag använder då med viss säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som jag själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Jag använder då med relativt god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som jag själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Jag använder då med god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som jag själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Resonera om modersmål & svenska
Genom att jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk kan jag föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Genom att jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk kan jag föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Genom att jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk kan jag föra välutvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Samtala
Jag kan med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt.
Jag kan med ett ändamålsenligt ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett utvecklat sätt
Jag kan med ett ändamålsenligt och effektivt ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett välutvecklat sätt.
Fråga och framföra åsikter
I samtalen kan jag ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
. I samtalen kan jag ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
I samtalen kan jag ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
Berätta
När jag berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med viss tydlighet.
När jag berättar om vardagliga händelser beskriver jag dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med relativt god tydlighet.
När jag berättar om vardagliga händelser beskriver jag dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med god tydlighet.
Beskriva & resonera med anknytning till modersmålet
Jag kan utifrån egna referensramar och erfarenheter på ett enkelt sätt beskriva och resonera om för mig viktiga kunskapsområden med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Jag kan utifrån egna referensramar och erfarenheter på ett utvecklat sätt beskriva och resonera om för mig viktiga kunskapsområden med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Jag kan utifrån egna referensramar och erfarenheter på ett välutvecklat sätt beskriva och resonera om för mig viktiga kunskapsområden med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: