Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trafik

Skapad 2019-10-30 19:48 i Sandlyckeskolan Båstad
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
Varför är det viktigt att använda reflex och cykelhjälm? Hur ser din och kompisarnas skolväg ut? Vilka trafikregler och trafikmärken behöver vi kunna för att ta oss fram säkert i trafiken? I detta arbetsområde kommer vi att lära oss hur man beter sig på ett säkert sätt i trafiken, både som cyklist och gångtrafikant. Vi kommer också fundera kring vilka miljösmarta val vi har för att ta oss till exempelvis kompisen, träningen och skolan.

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

Vilka trafikmärken finns i vår närmiljö och vad betyder de?

Vilka trafikregler behöver vi kunna för att ta oss fram säkert i trafiken som cyklist och gångtrafikant?

Vilka trafikfarliga ställen finns i vår närmiljö?

Vilka miljösmarta val har vi då det gäller att ta sig till olika platser?

Varför är det viktigt att använda reflex och cykelhjälm?

Hur gör man en säker bussutrymning?

Hur gör vi/Undervisning?

Du kommer att få:
samtala om olika trafiksituationer runt skolan.

studera trafiken och trafikmärken i närområdet.

måla trafikmärken och lära dig vad de betyder.

göra en undersökning om olika sätt att ta sig till skolan

reflektera kring miljösmarta sätt att ta sig till olika platser.

samtala om hur och varför man ska använda reflex och cykelhjälm.

titta på filmer som handlar om trafik.

läsa och skriva faktatexter om trafik.

 

Hur ser vi att du har lärt dig/Bedömning?

Du dokumenterar ditt arbete genom att skriva, rita och fotografera. Du deltar aktivt i olika diskussioner.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: