Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2019-10-30 23:14 i Sandlyckeskolan Båstad
Grundskola 5 – 6 Matematik
Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala, tekniska och digitala utvecklingen. Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser.

Innehåll

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att du utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att du utvecklar intresse för matematik och tilltro till din förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge dig möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

Målet med undervisningen i matematik är att du ska utveckla din förmåga att...

 

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. 

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

föra och följa matematiks resonemang 

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar,
beräkningar och slutsatser.

Så här ska vi arbeta...

  • gemensamma genomgångar, grupparbete och eget arbete
  • räkna i Favorit matematik, My Studyweb, digitala läromedel, diskussioner

Jag kommer bedöma på vilket sätt du...

  • tar ansvar för ditt arbete på lektionerna
  • Hur aktiv du är på lektionerna
  • kan förklara och förstå olika begrepp och dess samband 
    • t.ex. addition, subtraktion och multiplikation.
  • skriftlig avstämning av arbetsområden
  • Nationella prov
  • Avstämning i Kikora, Karläggaren, screening, diagnoser, nationella prov 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: