👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att arbeta med digitala verktyg

Skapad 2019-10-31 08:01 i Kiaby förskola Kristianstad
Förskola
Ett av målen i nya läroplanen är att jobba med digitala verktyg tillsammans med barnen. Vi vill göra det på ett lustfyllt och lärorikt sätt. Därför börjar vi skapa en verksamhet som möter barnens lust att utforska och upptäcka i digitala lärmiljöer.

Innehåll

Mål

Vi vill utveckla användandet av digitala verktyg och visa fler sätt att arbeta med digitala verktyg som redskap för utveckling och lärande.  

 

Konkretisering

Vi vill ge barnen möjlighet att använda digitala verktyg på ett sätt som är utmanade, utvecklande och relevant för våra barn.

 

Undervisning,processen/görandet

 • att barnen lär sig fler sätt att använda Lärplattan, t.ex för foto, film, faktasökning.                                     
 • använda appar som utmanar och utvecklar barnens lärande.
 • använda oss av projektorn för att förstärka lärmiljön, när vi t.ex. läser sagor och musik o rörelse, 
 • använda oss av programmering med t.ex. Bee-boot, Kodningsexpresen.
 • arbeta med Qr-koder.
 • använda oss av Green-screen
 • att barnen tillsammans med pedagoger dokumenterar sitt eget lärande med hjälp av digitala verktyg
 • vi arbetar i mindre grupper och uppmanar barnen att samarbeta.

 

Uppföjning/utvärdering

Vi dokumenterar med hjälp av foto och med anteckningar via b.la Unikum.

Vi utvärderar i arbetslaget.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18