Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande verksamhet

Skapad 2019-10-31 08:52 i Fjälkinge skola Kristianstad
Grundskola F – 5
På fritidshemmet ska eleverna få möjligheten att skapa utifrån lek, bild, musik, dans, drama och andra praktiskt - estetiska uttrycksformer.

Innehåll

Konkretisering av mål

Eleverna ska få skapa i olika material med hjälp av olika tekniker för skilda syften. Detta för att utveckla elevernas finmotoriska förmågor genom att t.ex. klippa, vika eller måla. Vi använder skapande som ett redskap för att använda sin fantasi för att bygga, skapa och konstruera saker utifrån elevernas egna tankar och idéer. Vi ska testa på redigering av bild/film. 

 

Metoder

Vi kommer använda oss av origami - papperskonst, målarskola, använda kroppen som instrument samt skapa online med hjälp av digitala verktyg. 

 

Utvärderingsmetod 

Dokumentation av genomförandet samt observation kring målen som är kopplade till denna aktivitet. Detta för att utvärdera om aktiviteten ger ökade kunskaper samt goda förutsättningar för vidare utveckling. 

 

Nedan klickar vi i mål från läroplanen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: