Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit Matematik 2A

Skapad 2019-10-31 08:56 i Racklöfska skolan Åre
Du kommer att få lära dig mer om talen 0-100, tiotalsövergångar, addition och subtraktion. Du kommer också får börja med multiplikation och division och lära dig mer om klockan.
Grundskola 2 Matematik

Du kommer att få lära dig mer om talen 0-100, tiotalsövergångar, addition och subtraktion. Du kommer också få börja med multiplikation och division och lära dig mer om klockan.

Innehåll

Förväntade resultat

 • Att du använder begreppen addition, subtraktion och multiplikation om de tre räknesätten.
 • Att du vet vad begreppen term, faktor, produkt summa och differens är och i vilket sammanhang det används.
 • Att du visar förståelse för begreppen ental och tiotal.   
 • Att du kan räkneramsan  0-100.
 • Att du kan markera tal på tallinjen 0-100.
 • Att du vet hur tecknen <,> och = betyder och används.  
 • Att du kan använda  addition och subtraktion både i huvudräkning som uppställning.
 • Att du kan rabbla produkterna  2, 5 och 10 multiplikationstabell.
 • Samt att du visar att du kan se sambandet mellan addition och multiplikation.
 • Att du kan tolka textuppgifter och välja rätt räknesätt.
 • Samt att du visar att du har förståelse för klockan hel, halv och kvart i och kvart över.

 

 

 

Bedömning

Bedömningen sker via muntliga övningar och skrivövningar så som matteboken.

 

Examinationsuppgift.

Varje kapitel avslutas med ett bedömvningsavstämnings prov på kapitlets innehåll. 

 

Undervisning

Undervisningen sker på följande sätt:

 • diskussioner och genomgångar.
 • praktiskt material.
 • mattespel både på iPad och konkret.
 • mattebokens uppgifter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Matematik Favorit 2A

Matris för Matematik ht 2018 årskurs 2

Här nedan kan man utläsa var eleven befinner sig i sin kunskapsutveckling utifrån lärarens bedömning.
Nivå 1
Du är på väg mot godtagbara kunskaper för år 2 ht.
Nivå 2
Du har godtagbara kunskaper för årskurs 2 ht.
Nivå 3
Du har mer än godtagbara kunskaper för årskurs 2 ht.
Räkneramsan
Räkneramsan 0-100
Du kan med bildstöd tex hundraruta, tallinje räkna från 0 till 100
Du visar att du kan självständigt räkna från 0 till 100 och till viss del räkna baklänges från givna tal.
Du visar att du kan självständigt räkna från 0-100 både fram och baklänges och starta räknandet från givna tal. Tex Räkna framåt från 39, räkna bakåt från 58.
Tallinje
Markera tal på tallinjen 0-100.
Du visar att du kan markera tal på tallinjen 0-20
Du är på god väg att kunna markera tal på tallinjen 0-100.
Du visar att du kan självständig markera tal på tallinjen 0-100.
<, > eller =
Större än och mindre än.
Du kan med stöd av hundraruta eller tallinje berätta om tal som är större och mindre än givna tal.
Du visar att du kanmed stöd av hundraruta eller tallinje bedöma tals storleksförhållanden och använda symbolerna < > =
Du visar att du kan bedöma tals storleksförhållanden och använda symbolerna < > =
Tiotal och ental
Positionssystemet med ental och tiotal.
Du är osäker på vad som är ental och tiotal.
Du är säker på tiotal och ental.
Huvudräkning
Addition och subtraktion
Du kan med stöd räkna ut enkla uppgifter med hjälp av huvudräkning inom talområdet 0-100.
Du kan till viss del självständigt räkna ut uppgifter med hjälp av huvudräkning inom talområdet 0-100.
Du kan självständigt räkna ut uppgifter med hjälp av huvudräkning inom talområdet 0-100.
Uppställning
Addition och subtraktion
Du kan med stöd räkna ut uppgifter med hjälp av uppställning inom talområdet 0-99.
Du kan till viss del självständigt räkna ut uppgifter med hjälp av uppställning inom talområdet 0-99.
Du kan med säkerhet räkna ut uppgifter med hjälp av uppställning inom talområdet 0-99.
Multiplikation
Du kan med stöd rabbla tabellernas produkter, dvs 2,4,6,8,10 eller 5,10,15,20 eller 10, 20, 30, 40 Du kan med bildstöd räkna ut enkla multiplikationer.
Du kan rabbla tabellernas produkter, dvs 2,4,6,8,10 eller 5,10,15,20 eller 10, 20, 30, 40 Du kan med bildstöd och utan, räkna ut enkla multiplikationer.
Du kan rabbla tabellernas produkter, dvs 2,4,6,8,10 eller 5,10,15,20 eller 10, 20, 30, 40 och har börjat lära dig även andra tabeller. Du kan utan bildstöd räkna ut enkla multiplikationer ur tabellerna 1, 2, 3, 4, 5, och 10.
Samband
Se samband mellan addition och multiplikation
Du kan med stöd räkna uppgifter med både addition och multiplikation med hjälp av bild.
Du kan med bildstöd räkna ut uppgifter med både addition och multiplikation på egen hand.
Du kan räkna ut uppgifter med både addition och multiplikation utan bildstöd.
Välja räknesätt
Tolka textuppgifter och välja passande räknesätt.
Du kan med stöd läsa och välja räknesätt.
Du kan självständigt läsa och behöver ibland stöd att välja räknesätt.
Du kan självständigt läsa och välja räknesätt.
Klockan
Du kan hel och halvtimmar och är på gång att lära dig om kvartar.
Du kan hel och halvtimmar, kvart i och kvart över och är på gång att lära dig mer.
Du kan den analoga klockan. Du kan både avläsa klockan och själv rita visare på rätt plats efter givna klockslag.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: