Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag och min familj

Skapad 2019-10-31 09:52 i Uppsävjaskolan Uppsala
Grundskola F – 1 Bild SO (år 1-3) Svenska
Familjer kan se olika ut. Hur ser din familj ut? Tillsammans med eleverna pratar och skapar vi våra familjer.

Innehåll

Skapandeverksamhet i förskoleklass HT

 

Konkretisering av syfte

Eleverna skall ges möjlighet att pröva olika estetiska uttrycksformer tekniker och material. Detta gör vi genom att använda oss av temat "Jag och min familj" Målet är att alla ska prova de olika teknikerna.

Undervisningens innehåll 

Barnen får träna att använda färger,papper, sax, lim, ord etc. Eleverna skall ges möjlighet att realisera sina idéer utifrån vår introduktion. Vi ger sedan eleverna stöd i form av hjälp med förutsättningarna. Vi ser till att material finns tillgängligt.  

Tidsperspektiv

Detta kommer att löpa under hela terminen, med en ny estetisk uppgift i veckan. Eleverna väljer sedan sedan själva om de vill börja på den nya eller att fortsätta på en redan påbörjad.  

 Ansvarig

Vi turas om att ansvara för introduktion för nya uppgifter. Detta bestäms på veckans avdelningsplanering.

Utvärdering

Eleverna får efter avslutad aktivitet utvärdera("tumme upp, tumme ned) uppgiften. Pedagogerna utvärderar och anpassar löpande.

 

Förslag på uppgifter

 • Självporträtt (med eller utan ram)Måla självporträtt i blyerts, fyll på med färger, måla eller klipp ut en ram och klistra fast.
 • Det här är jag-hjärtat Förtryckta hjärtan, fyll med saker eleven tycker om och/eller identifierar sig med.
 • Måla av sin egen famil jMåla av familjen och  klipp ut dem. Klistra in familjen på en passande bakgrund(ex stranden, gatan, skogen etc)
 • Skapa ett släktträd Förtryckt släktträd, måla eller klistra in familjemedlemmarna. Skriv under bilderna vad de olika personerna heter och vilket släktskap de representerar.
 • Måla sitt boende Alt 1: Eleverna går på huspromenad. Alt 2: Eleverna tar med sig ett foto på sitt hus. Eleven försöker återskapa sitt hus (måla) med hjälp av färger så som kritor/ vattenfärg.
 • Vem/vad tar du med dig under paraplyet Ge eleverna ett förtryckt papper med ett stort paraply på(regn runt om ). Låt eleverna klippa ut bilder från tidningar och klistra in under paraplyet. Bilderna ska representera föremål som eleven vill skydda från regnet.(ex husdjur, ipad, kompisen/familjen mm)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Lgr11  -
 • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.
  Lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Lgr11  -
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
  Lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: