Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lilla aktuellt skola

Skapad 2019-10-31 10:14 i Tunabergsskolan grundsärskola Uppsala
Vi följer samhällsutvecklingen genom att titta på "Lilla aktuellt skola" och efterarbetar sedan muntligt och skriftligt gemensamt och enskilt.
Grundsärskola 6 – 9 Samhällsorienterande ämnen
Vi ser på veckans händelser i Lilla aktuellt skola. Efteråt diskuterar och reflekterar vi kring det vi sett. Vi drar paralleller till oss själva, vårt samhälle, vår omvärld och våra livsvillkor. Det är viktigt att känna till vad som händer i vår omvärld, samt orsaker, konsekvenser och samband.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas: 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra.
Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna förstå den egna verkligheten i ett större sammanhang.
Eleverna ska utveckla förståelsen för delaktighet och medansvar (rättigheter och skyldigheter) i ett demokratiskt samhälle. 

 

Bedömning - vad

Jag kommer bedöma dina förmåga att:

 • reflektera kring aktuella händelser
 • fundera kring hur aktuella händelser kan påverka dig, din familj och Sverige
 • reflektera kring hur världen ser ut och hur olika man lever i olika delar av världen 

 

Bedömning - hur

Du visar vad du kan:

 • genom samtal och i diskussioner
 • genom text och bild i din skrivbok

 

Undervisning och arbetsformer

 • Vi ser på veckans händelser i "Lilla aktuellt skola".
 • Vi diskuterar kring det vi sett  tillsammans i gruppen.
 •  Vi drar paralleller till oss själva, vårt samhälle, vår omvärld och våra livsvillkor.
 • Vi tar ibland fram världskartan och orienterar oss efter den.
 • Vi dokumenterar och reflekterar i en arbetsbok. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-6
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  7-9
 • Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön, och etnicitet, samt hur information i digitala medier kan styras av bakomliggande programmering.
  SO  7-9

Matriser

SO
Kunskapskrav SO åk 7-9, grundsärskolan

E
C
A
Livsfrågor
Dessutom kan eleven samtala om olika livsfrågor genom att bidra till att framföra och bemöta åsikter samt resonera om vad religion och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
Dessutom kan eleven samtala om olika livsfrågor genom att framföra och bemöta åsikter på ett delvis fungerande sätt och föra enkla resonemang om vad religion och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
Dessutom kan eleven samtala om olika livsfrågor genom att framföra och bemöta åsikter på ett väl fungerande sätt och föra välutvecklade resonemang om vad religion och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
Miljöfrågor
I samtal om globala miljöfrågor kan eleven bidra till att ge förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
I samtal om globala miljöfrågor kan eleven ge enkla och delvis underbyggda förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
I samtal om globala miljöfrågor kan eleven ge välutvecklade och väl underbyggda förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
Hämta information
Eleven kan medverka i att hämta information om samhället från olika källor och gör något eget övervägande vid resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt hämta information om samhället från olika källor och för då enkla och delvis underbyggda resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt hämta information om samhället från olika källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Ämnesspecifika ord, begrepp & symboler
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: