Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Närområdet

Skapad 2019-10-31 10:45 i Uppsävjaskolan Uppsala
Grundskola F Matematik Svenska SO (år 1-3) Bild
Hur ser elevernas närområde ut? Har de nära till skog och vatten? Bor de centralt eller på landsbygden? Vi tar oss en närmare titt på närområdet runt fritids/skola.

Innehåll

Skapandeverksamhet i förskoleklass VT

 

 

 

Konkretisering av syfte

 

Eleverna skall ges möjlighet att pröva olika estetiska uttrycksformer tekniker och material. Detta gör vi genom att använda oss av temat "Närområdet" Målet är att alla ska prova de olika teknikerna samt delta. 

 

Undervisningens innehåll 

 

Barnen får träna att använda färger,papper, sax, lim, ord etc. Eleverna skall ges möjlighet att realisera sina idéer utifrån vår introduktion. Vi ger sedan eleverna stöd i form av hjälp med förutsättningarna. Vi ser till att material finns tillgängligt.  

 

Tidsperspektiv

 

Detta kommer att löpa under hela terminen, med en ny estetisk uppgift i veckan. Eleverna väljer sedan sedan själva om de vill börja på den nya eller att fortsätta på en redan påbörjad.  

 

 Ansvarig

 

Vi turas om att ansvara för introduktion för nya uppgifter. Detta bestäms på veckans avdelningsplanering.

 

Utvärdering

 

Eleverna får efter avslutad aktivitet utvärdera("tumme upp, tumme ned) uppgiften. Pedagogerna utvärderar och anpassar löpande.

 

 

 

Förslag på uppgifter

 

 • Hur ser området runt skolan ut? (Vi tar ett varv runt skolan, vad ser vi runt om oss?) Måla skolan i blyerts, fyll på med färger.
 • Kartmålning (Tänk som en skattkarta) Måla sitt hus sedan skolan, rita sedan upp den väg du går till skolan, eleven målar då upp de milstolpar hen ser längt vägen. Oavsett om de åker bil/buss eller cyklar/går.
 • Måla sin gata Måla sin gata, sitt hus samt de närmaste grannarna, använd bilder från tidningar, klipp ut tex träd, brevlådor, lyktstolpar etc limma in
 • Karta över området Skriv ut en karta över området, märkera ut med eleverna var skolan ligger, märk sedan ut var enskild elev bor. Märkera med nålar. Diskutera vem bor närmast, längt bort osv.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Lgr11  -
 • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.
  Lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.
  Lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: